Lietuvos bankas
2011-09-15

Vilniaus kredito unijai atšaukti kai kurie finansinių operacijų apribojimai

Lietuvos banko valdyba atšaukė Vilniaus kredito unijai taikytus kai kurių finansinių operacijų apribojimus, nustatytus 2011 m. gegužės 5 d. dėl unijos inspektavimo metu rastų jos veiklos trūkumų ir teisės aktų pažeidimų. Toks nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus kredito unija vykdo nustatytą (13 proc.) kapitalo pakankamumo reikalavimą bei į kredito unijos pateiktą informaciją apie inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir kredito unijos veiklos trūkumų pašalinimą.

Kauno kredito unijai leista didinti kapitalo bazę

Lietuvos banko valdyba leido Kauno kredito unijai 700 000 litų subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą, gautą 2011 m. rugpjūčio 29 d. iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į Kauno kredito unijos II lygio kapitalą. Unijos teigimu, padidėjusi kapitalo bazė sudarys galimybes vykdyti veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Davė leidimą pavaduoti kredito unijos administracijos vadovą

Lietuvos banke gautas Grigiškių kredito unijos prašymas išduoti leidimą Daivai Vaidogienei tapti kredito unijos administracijos vadove, pavaduosiančia administracijos vadovą jo ligos, atostogų ar komandiruočių metu.

Nutarė parduoti Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo akcijų paketą

Lietuvos banko valdyba nutarė parduoti 15 000 akcinės bendrovės „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ paprastųjų vardinių akcijų, kurios sudaro 60 proc. šios bendrovės įstatinio kapitalo. Vienos akcijos nominalioji vertė – 100 litų. Šis akcijų paketas priklauso Lietuvos bankui.

Valdyba patvirtino akcinės bendrovės „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ akcijų pardavimo tvarką ir sąlygas. Išsami informacija apie tai bus paskelbta Lietuvos banko interneto svetainėje 2011 m. rugsėjo 16 d.