Lietuvos bankas
2018-04-18
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba septynioms kredito unijoms leido sumažinti pajinį kapitalą, pritarė Lietuvos centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos nario kandidatūrai, leido pakeisti „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles bei įrašė UAB „Madelina“ į Viešąjį valiutos keityklos operatorių sąrašą.

Septynioms kredito unijoms leista sumažinti pajinį kapitalą
Nuo šių metų pradžios įsigaliojus naujiems reikalavimams, norėdamos sumažinti pajinį kapitalą, kredito unijos turi kreiptis leidimo į Lietuvos banką. Šia naujove siekiama, kad kredito unijos turėtų pakankamą kapitalą, reikalingą jų veiklos stabilumui ir patikimumui užtikrinti.

Prašydamos sumažinti jų pajinį kapitalą į Lietuvos banką kreipėsi kredito unijos „Germanto lobis“ ir „Zanavykų bankelis“ bei Biržų, Grigiškių, Pakruojo ūkininkų, Šilalės ir Tauragės kredito unijos. Savo prašymus jos pagrindė poreikiu atsiskaityti su savo nariais, 2017 m. pateikusiais prašymus grąžinti jų pajinius įnašus už papildomus pajus ar nusprendusiais pasitraukti iš kredito unijų. 

Lietuvos bankas, įvertinęs tai, kad pajinio kapitalo sumažinimas nesukels grėsmės kredito unijų veiklos stabilumui ir patikimumui (šia suma sumažinus pajinį kapitalą, jos vykdys kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvus), leido sumažinti pajinį kapitalą tokiomis sumomis: kredito unijai „Germanto lobis“ – 2 610,81 Eur, kredito unijai „Zanavykų bankelis“ – 2 764,35 Eur, Biržų kredito unijai – 2 086,16 Eur, Grigiškių kredito unijai – 1 260 Eur, Pakruojo ūkininkų kredito unijai – 4 322,38 Eur, Šilalės kredito unijai – 897,76 Eur, Tauragės kredito unijai – 2 867,04 Eur.

Leista eiti Lietuvos centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos nario pareigas
Atsižvelgdama į Lietuvos centrinės kredito unijos prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Nijolei Petraitienei eiti Lietuvos centrinės kredito unijos stebėtojų tarybos nario pareigas.

Leido pakeisti „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles
Atsižvelgdama į UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti šios bendrovės valdomo uždarojo tipo privataus kapitalo investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles – fondo veiklos laikotarpis pratęsiamas iki 2021 m. rugsėjo 24 d.

UAB „Madelina“ įrašyta į Viešąjį valiutos keityklos operatorių sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Madelina“ prašymą ir išnagrinėjusi kartu su juo pateiktus dokumentus, įrašė šią bendrovę į Viešąjį valiutos keityklos operatorių sąrašą.