Lietuvos bankas
2019-09-27
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė European Merchant Bank UAB ir Revolut Bank UAB teiktoms kandidatūroms, suteikė finansų maklerio licencija UAB „DeRISK Business Solutions“, skyrė baudą IĮ „Aujama-credit“ ir poveikio priemones Vilniaus kredito unijai.

Pritarta kandidatūroms
Atsižvelgdama į specializuoto banko European Merchant Bank UAB prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Nemirai Palaimienei eiti šio banko valdybos narės ir administracijos vadovo pavaduotojos pareigas.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į Revolut Bank UAB prašymą, leido šiam bankui skirti David Lin stebėtojų tarybos nariu.

UAB „DeRISK Business Solutions“ – finansų maklerio licencija
Atsižvelgdama į UAB „DeRISK Business Solutions“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išdavė šiai bendrovei C kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją, suteikiančią teisę priimti ir perduoti klientų pavedimus, valdyti finansinių priemonių portfelį, teikti investavimo rekomendacijas, tačiau nesuteikiančią teisės saugoti klientų pinigus arba finansines priemones. UAB „DeRISK Business Solutions“ taip pat galės konsultuoti įmones kapitalo struktūros, verslo strategijos ir kitais susijusiais klausimais, patarti ir teikti paslaugas, susijusias su įmonių reorganizavimu ir įsigijimu, bendro pobūdžio (investiciniai tyrimai, finansinė analizė) rekomendacijas, susijusias su sandoriais dėl finansinių priemonių. Bendrovė taip pat galės teikti tam tikras investicines paslaugas, susijusias su finansinėmis priemonėmis, turtu ar kitais objektais, su kuriais yra susietos išvestinės finansinės priemonės.
Šiuo metu Lietuvoje veikia 7 finansų maklerio įmonės. 

Bauda IĮ „Aujama-credit“
Lietuvos bankas gavo vartotojo skundą dėl vartojimo kredito sutarties su IĮ „Aujama-credit“ sudarymo aplinkybių. Priežiūros tarnyba išnagrinėjo šį skundą ir nustatė, kad įmonė nesurinko pakankamai informacijos apie kliento pajamas, netinkamai įvertino jo įsipareigojimus ir kartu galimybes skolintis, taip pažeisdama Vartojimo kredito įstatymo ir Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų reikalavimus. Už vartojimo kredito gavėjo kreditingumo vertinimo pažeidimą IĮ „Aujama-credit“ skirta 10 tūkst. Eur bauda.

Poveikio priemonės Vilniaus kredito unijai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko Vilniaus kredito unijos tikslinį inspektavimą ir nustatė pažeidimų – suteikdama paskolas ji ne visada įsitikindavo skolininkų galimybėmis jas grąžinti, skolindama juridiniams asmenims ne visada įvertindavo jų tarpusavio ryšius, projektų riziką ir atsiperkamumą, perimdama už problemines paskolas įkeistą turtą neretai įvertindavo jį pernelyg optimistiškai. Priežiūros tarnyba taip pat įžvelgė kredito unijos vadovų darbo trūkumų – jų dėmesys kredito unijos finansinei būklei, veiklos efektyvumui ir pelningumui įvertintas kaip nepakankamas. 

Atsižvelgdamas į tai, kad kredito unija operatyviai pašalino dalį nurodytų trūkumų, nenustatyta, kad kredito unijos veiksmai būtų tyčiniai, Lietuvos bankas nusprendė iki 2020 m. kovo 31 d. paskirti laikinąjį administratorių – Lietuvos centrinę kredito uniją, ji šias pareigas eis neatlygintinai. 

Kredito unijos vadovybė nėra nušalinama – valdybos ir administracijos vadovo įgaliojimai nėra sustabdomi, paskirtas laikinasis administratorius veiks kartu su jais. Tiesa, prieš priimdama tam tikrus sprendimus valdyba ir administracijos vadovas turės gauti administratoriaus sutikimą. Visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus Vilniaus kredito unija privalo pašalinti iki 2020 m. vasario 29 d.