Lietuvos bankas
2016-07-13
11

Kauno kredito unijai – įspėjimas; įspėta investicinio fondo valdytoja; kiti sprendimai

Kauno kredito unijai – įspėjimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į Kauno kredito unijos tikslinio inspektavimo rezultatus, įspėjo šią kredito uniją ir įpareigojo ją iki šių metų pabaigos pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus. Dalis trūkumų jau yra pašalinta.

Įspėta investicinio fondo valdytoja

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įspėti UAB „Dovre Forvaltning“ už nustatytus teisės aktų pažeidimus. Investicinius fondus valdanti bendrovė nesilaikė teisės aktų reikalavimų, susijusių su apskaita, vidaus kontrolės procedūromis, finansinių ataskaitų sudarymu ir dalyvių judėjimo apskaita.

Kiti sprendimai

UAB „Sutelktinis finansavimas“ kreipėsi į Lietuvos banką prašydamas įrašyti ją į viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė šį prašymą tenkinti.

Taip pat suderinti UADBB ,,DRAUVELITA“ įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 15 059,20 iki 24 960 eurų.