Lietuvos bankas
2020-10-30
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė kandidatūroms į banko valdybos narius, paviešino du atvejus, kai finansų rinkos dalyviai nesilaikė reikalavimų, priėmė kitus sprendimus.

Pritarta kandidatūroms 
Atsižvelgusi į European Merchant Bank UAB prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Semin Dulek ir Guven Aytas eiti European Merchant Bank UAB valdybos narių pareigas.

Netenkino reikalavimų
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad valdymo įmonė UAB „Dovre Forvaltning“, 2020 m. birželio 30 d. duomenimis, netenkino nuosavų lėšų reikalavimo ir taip pažeidė Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. Atsižvelgusi į faktą, kad valdymo įmonė šį reikalavimą jau vykdo, kitas aplinkybes, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė atitinkamą poveikio priemonę – viešai paskelbė apie pažeidimą. 

Elektroninių pinigų įstaiga UAB „ConnectPay“, 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. birželio 30 d. duomenimis, netenkino nuosavo kapitalo reikalavimo, todėl pažeidė Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą. Atsižvelgdamas į tai, kad bendrovė pati pranešė apie pažeidimus, pašalino juos per trumpą laiką, Lietuvos bankas nusprendė skirti švelnią poveikio priemonę – paviešinti pažeidimą.

Perleistos UAB „Finolita Unio“ balsavimo teisės
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išnagrinėjo UAB „Valnetas“ prašymą dėl elektroninių pinigų įstaigos UAB „Finolita Unio“ balsavimo teisių įsigijimo ir neprieštaravo, kad UAB „Valnetas“ tiesiogiai įsigytų UAB „Finolita Unio“ balsavimo teisių dalį, viršijančią 50 proc.

Leista pakeisti depozitoriumą ir taisykles 
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir įvertinusi pateiktą informaciją, leido bendrovei pakeisti jos valdomo pensijų kaupimo fondo „INVL Apdairus“ depozitoriumą ir patvirtino šio pensijų kaupimo fondo taisyklių pakeitimus.

Pritarta „ORION Social Infrastructure Fund“ taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Orion Asset Management“ prašymą ir įvertinusi pateiktą informaciją, pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „ORION Social Infrastructure Fund“ taisyklėms.

Leista įsigyti UAB „Procentas“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį
Lietuvos bankas gavo UAB „Muzita“ ir fizinio asmens prašymą dėl vartojimo kredito davėjos, tarpusavio skolinimo platformos operatorės, tarpusavio skolinimo platformos operatorės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymą, sutelktinio finansavimo platformos operatorės UAB „Procentas“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB „Procentas“ akcijų įsigijimo sandoriui, kur UAB „Muzita“ tiesiogiai, o fizinis asmuo netiesiogiai įgytų šios bendrovės įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc. 

„Dovre Umbrella Fund“ taisyklės pripažintos netekusiomis galios
Atsižvelgusi į UAB „Dovre Forvaltning“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles netekusiomis galios.

Connectly, UAB, leista teikti sąskaitos informacijos paslaugą 
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išdavė Connectly, UAB, mokėjimo įstaigos, teikiančios sąskaitos informacijos paslaugą, licenciją.

Viešųjų sąrašų pakeitimai  
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į bendrovių prašymus:
•įrašė UAB Craftsoft į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą;
•išbraukė mokėjimo įstaigos UAB Best Finance tarpininkę UAB „Morlita“ iš Viešojo mokėjimo įstaigų tarpininkų sąrašo.

Lietuvos bankas davė nurodymą blokuoti dvi interneto svetaines  
Gavęs teismo leidimą, Lietuvos bankas nurodė tinklo paslaugų teikėjams kuo skubiau panaikinti galimybę pasiekti interneto svetaines traderschain.com ir terra-finance.co, jos naudojamos nelegaliai siūlant ir teikiant investicines paslaugas. Šiuo metu blokuojamųjų sąraše jau yra 65 interneto svetainės, kuriose nelegaliai siūlytos finansinės paslaugos.