Lietuvos bankas
2017-11-16
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo LTL ir Šeimos kredito unijas, Rokiškio ir Utenos kredito unijas leido jungti prie Anykščių kredito unijos ir priėmė sprendimus kitais klausimais.

Parengtos gairės finansų rinkos dalyviams

Įspėtos LTL ir Šeimos kredito unijos
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi LTL kredito unijos patikrinimą, nustatė, kad ji priėmė į narius asmenis, neatitinkančius narystės kriterijų, ir teikė jiems finansines paslaugas, kai kuriais atvejais netinkamai vertino kredito gavėjų pajamas ir galimybes grąžinti kreditą, ir neatliko vidaus kontrolės sistemos veiksmingumo audito. Dėl to kredito unija buvo įspėta. Be to, ji įpareigota parengti inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir kredito unijos veiklos trūkumų pašalinimo priemonių planą ir iki metų pabaigos jį įgyvendinti, o iki 2017 m. lapkričio 30 d. įvertinti finansinio turto vertės sumažėjimą, atsižvelgiant į inspektavimo ataskaitoje nustatytus finansinio turto vertinimo trūkumus.

Atlikusi Šeimos kredito unijos patikrinimą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba rado trūkumų jos apskaitoje ir nustatė pajinių įnašų apmokėjimo iš paskolos lėšų ir netinkamai atliekamos įtartinų operacijų stebėsenos atvejų. Priežiūros tarnyba įspėjo Šeimos kredito uniją ir įpareigojo ją sumažinti perskaičiuotą kapitalą iš paskolos lėšų apmokėtų pajinių įnašų suma, apskaičiuojant veiklos riziką ribojančius normatyvus. 

Rokiškio ir Utenos kredito unijas leista jungti prie Anykščių kredito unijos
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į Anykščių kredito unijos prašymą, sutiko, kad Rokiškio ir Utenos kredito unijos būtų reorganizuojamos, prijungiant jas prie Anykščių kredito unijos.

„NT plėtros grupei“ – leidimas verstis investicinės bendrovės veikla pagal KIS
Atsižvelgdama į valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išdavė atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtai investicinei uždarajai akcinei bendrovei „NT plėtros grupė“ veiklos leidimą, suteikiantį teisę verstis investicinės bendrovės veikla pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Patvirtintos investicinio fondo „Bismuth Structured Products Fund“ taisyklės 
Atsižvelgdama į UAB „Gerovės kūrimas“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė šios bendrovės steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Bismuth Structured Products Fund“ taisyklėms. Šis fondas ketina investuoti į perleidžiamąsias struktūrines finansines priemones. Jo investiciniai vienetai bus siūlomi viešai, asmenims, atitinkantiems informuotųjų investuotojų kriterijus.

UAB „Modus Asset Management“ – valdymo įmonės licencija 
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Modus Asset Management“ prašymą, nusprendė išduoti šiai bendrovei profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės licenciją, suteikiančią teisę valdyti profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus. 

„Drautodai“ – draudimo brokerių įmonės veiklos licencija
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į steigiamos uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Drautoda“ prašymą, nusprendė išduoti jai draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją.

Leista įsigyti UAB „Polenera“ 
Atsižvelgdama į fizinio asmens prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė, kad jis įsigytų 100 proc. vartojimo kredito davėjo UAB „Polenera“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį. Fizinio asmens tapatybė neskelbiama laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. 

Neprieštarauta UAB „Aveniu turto valdymas“ akcijų įsigijimui
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į fizinio asmens prašymą, neprieštaravo, kad jis įsigytų 100 proc. valdymo įmonės UAB „Aveniu turto valdymas“ akcijų paketą. Fizinio asmens tapatybė neskelbiama laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų. 

Pritarta kandidatūrai
Atsižvelgdama į akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Aysegul Cin, ketinančios eiti akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ valdybos nario pareigas, kandidatūrai. 

PlusPlus Finance UAB įrašyta į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą
Atsižvelgdama į PlusPlus Finance UAB prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Neprieštarauta UAB „Myriad capital“ akcijų įsigijimui
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad fizinis asmuo įsigytų finansų maklerio įmonės UAB „Myriad capital“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių tiek, kad turima finansų maklerio įmonės akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių dalis peržengtų 30 proc., bet nesiektų 50 proc. Fizinio asmens tapatybė neskelbiama laikantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

Adamas Food Ltd išbrauktas iš Viešojo elektroninių pinigų įstaigų sąrašo
Atsižvelgdama į elektroninių pinigų įstaigos „Paysera LT“, UAB, prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė jos tarpininką Adamas Food Ltd iš Viešojo elektroninių pinigų įstaigų sąrašo.

Likviduotas investicinis fondas „Dovre Inside Europe“
Atsižvelgdama į UAB „Dovre Forvaltning“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba suderintojo investicinio fondo „Dovre Inside Europe“ taisykles nusprendė pripažinti netekusiomis galios. Tai reiškia, kad fondas yra likviduotas.