Lietuvos bankas
2022-07-18
11

UAB Best Finance laikinai uždrausta teikti paslaugas klientams ne iš Europos ekonominės erdvės šalių
Lietuvos bankas atliko neplaninį mokėjimo įstaigos UAB Best Finance patikrinimą. Nustatyta, kad įstaiga teikė paslaugas klientams iš didelės rizikos valstybių, tačiau jos vidaus kontrolės procedūros, susijusios su kliento tapatybės nustatymu, turėjo trūkumų, operacijų stebėsenos procedūros buvo nepakankamos, įstaiga neužtikrino tinkamo tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimo. Atsižvelgęs į pažeidimus ir trūkumus, Lietuvos bankas laikinai uždraudė UAB Best Finance teikti mokėjimo paslaugas klientams, kurie nereziduoja Europos ekonominėje erdvėje ar nėra jos šalių piliečiai. 

Atliktas NEO Finance, AB, patikrinimas 
Lietuvos bankas atliko planinį tikslinį tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus NEO Finance, AB, patikrinimą. Jo metu buvo vertinta, kaip bendrovė laikosi reikalavimų, susijusių su vartojimo kredito grąžinimu anksčiau nustatyto termino. Nustatytas vienas atvejis, kai vartotojas pasinaudojo bendrovės teikiama mokama įmokos datos keitimo paslauga, tačiau jam grąžinus vartojimo kreditą anksčiau nustatyto termino, bendrovė neperskaičiavo ir nesumažino vartotojo sumokėto mokesčio už įmokos datos pakeitimą taip, kad bendra vartojimo kredito kaina atitiktų reikalavimus. NEO Finance, AB, nustatytą pažeidimą pripažino, sugrąžino permoką vartotojui ir ėmėsi priemonių, kad tokio pobūdžio pažeidimai nepasikartotų ateityje. Be to, bendrovė atliko vidinį tyrimą, nustatė susidariusias permokas ir jas kompensavo visiems klientams, kurie prieš išankstinį vartojimo kredito grąžinimą šį mokestį buvo sumokėję. Atsižvelgęs į visas aplinkybes, Lietuvos bankas nusprendė NEO Finance, AB, netaikyti poveikio priemonės. 

Panaikinta UAB „Dovre Forvaltning“ valdymo įmonės licencija 
Lietuvos bankas nustatė, kad valdymo įmonė UAB „Dovre Forvaltning“ jau ilgą laiką nevykdo veiklos, šiuo metu neturi vadovų ir investicinius sprendimus priimančių asmenų, kurie atitiktų nustatytus reputacijos, kvalifikacijos ir darbo patirties reikalavimus. Dėl to Lietuvos bankas panaikino valdymo įmonei UAB „Dovre Forvaltning“ išduotos licencijos galiojimą.

Pritarė Groa Real Estate Opportunity Fund, UAB, įstatams
Atsižvelgęs į Groa Capital UAB prašymą, Lietuvos bankas pritarė šios valdymo įmonės steigiamos informuotiesiems investuotojams skirtos uždarojo tipo investicinės bendrovės Groa Real Estate Opportunity Fund, UAB, įstatams.

Papildyti viešieji sąrašai
Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į bendrovių prašymus, įrašė:
•    UAB EDS INVEST 6 į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą ir Viešąjį kredito davėjų sąrašą;

•    elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYRNET“ tarpininkę UAB Zeply LT į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.