Lietuvos bankas
2023-07-18
11

Lietuvos bankas informuoja, kad UAB „PAYRNET“ savo klientams jau pradėjo grąžinti lėšas. Visais atsiskaitymo sąlygų ir tvarkos klausimais kviečiame kreiptis tiesiogiai į pačią bendrovę el. paštu [email protected] arba į tarpininką, teikusį paslaugas UAB „PAYRNET“ vardu. 

Naujausią informaciją apie atsiskaitymus UAB „PAYRNET“ klientai ras šios bendrovės interneto svetainėje. Primename, kad su savo klientais įstaiga privalo atsiskaityti vėliausiai per 2 mėnesius, skaičiuojant nuo veiklos licencijos panaikinimo dienos. Lėšos klientams grąžinamos į klientų nurodytas sąskaitas kredito arba kitose elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigose.

Lietuvos bankas stebi, kaip UAB „PAYRNET“ sistemiškai atsiskaito su klientais, ir siekia užtikrinti, kad nebūtų pažeistos vartotojų teisės ir teisėti interesai. Atkreipiame dėmesį – pagal teisės aktus po UAB „PAYRNET“ licencijos panaikinimo Lietuvos bankas jau nebeturi įgaliojimo nagrinėti su bendrove susijusius individualius vartotojų ginčus. Jeigu jų kiltų dėl mokėjimo paslaugų teikimo fakto, apimties, lėšų grąžinimo ar kitų klausimų, klientai turėtų kreiptis į teismą.

UAB „PAYRNET“ elektroninių pinigų įstaigos licencija už itin reikšmingus pažeidimus buvo panaikinta 2023 m. birželio 22 d.