Lietuvos bankas
2023-02-09
11

Apribota UAB „PAYRNET“ veikla
Lietuvos bankui dar nebaigus elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYRNET“ patikrinimo yra pagrindo įtarti, kad įstaiga šiurkščiai ir sistemingai pažeidžia Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Įvertinęs galimų pažeidimų pobūdį, mastą ir kitus aspektus, centrinis bankas kreipėsi į teismą ir, gavęs jo leidimą, įpareigojo UAB „PAYRNET“ laikinai, iki bus atliktas patikrinimas ir priimtas Lietuvos banko sprendimas dėl įtariamo pažeidimo, neužmegzti dalykinių santykių su naujais klientais, taip pat su tarpininkais ir asmenimis, platinančiais ir (arba) išperkančiais šios įstaigos elektroninius pinigus. Taip pat nurodyta stabdyti paslaugų teikimą per UAB „PAYRNET“ tarpininką UAB MIR LITHUANIA, įskaitant jų teikimą ir visiems klientams, su kuriais dalykiniai santykiai užmegzti per UAB MIR LITHUANIA.

Lietuvos bankas yra ne kartą atkreipęs licencijuotų finansų rinkos dalyvių dėmesį į atitikties, ypač pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, svarbą. Šiai sričiai centrinis bankas ir toliau skirs ypatingą dėmesį.

Leido įsigyti Nikulipe UAB dalį 
Lietuvos bankas, išnagrinėjęs Maltoje registruotos AI Paytec Ltd prašymą ir pateiktą informaciją, neprieštaravo, kad AI Paytec Ltd netiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigos Nikulipe UAB kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, kuri peržengtų 30 proc., bet nesiektų 50 proc.

Pritarta investicinės bendrovės KŪB „Subačiaus Projektas“ steigimo dokumentams
Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į UAB „Žabolis ir partneriai kapitalo valdymas“ prašymą, pritarė šios valdymo įmonės steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės KŪB „Subačiaus Projektas“ steigimo dokumentams.

Leido patvirtinti investicinio fondo „Future Demographics Fund“ taisykles
Atsižvelgdamas į UAB „Synergy finance“ prašymą, Lietuvos bankas leido patvirtinti šios valdymo įmonės steigiamo atvirojo tipo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Future Demographics Fund“ taisykles ir pasirinkti depozitoriumą.

Papildytas viešasis sąrašas
Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ prašymą, įrašė MB Ekvivalentas į Viešąjį priklausomų tarpininkų sąrašą.