Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba apsvarstė Kauno kredito unijos inspektavimo rezultatus. Atsižvelgdama į inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus, Valdyba nutarė laikinai uždrausti Kauno kredito unijai teikti skolinimo (įskaitant hipotekines paskolas) finansinę paslaugą. Draudimas galios kol ši kredito unija pradės vykdyti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą, iki atskiro Lietuvos banko sprendimo atšaukti šią poveikio priemonę. Kauno kredito unija taip pat įpareigota iki 2011 m. kovo 31 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus ir informuoti apie tai Lietuvos banką. Taip pat nutarta, kad nuo 2011 m. sausio 1 d. Kauno kredito unija turės Lietuvos bankui kas mėnesį teikti balansinę bei pelno (nuostolio) ataskaitą ir informaciją apie paskolų vertinimą.