Bank of Lithuania

Authorization code: LB000273

Company code: 112046615

List of licenses:
Credit union licence

Chief Executive Officer: Ernesta Ramaškaitė

Category: Credit unions

Country: Lithuania

Address:
S. Lozoraičio g. 19, LT-53228, Garliava, Kauno r. sav.

Correspondence address:
K.Donelaičio g.62/V.Putvinskio g. 53, LT-44248, Kaunas

Ph. (8 37) 75 27 62, Fax. (8 37) 75 27 82

Email address: [email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2016-07-11 Kredito unijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 6 punktas, Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 48 punktas, 28.6, 28.7, 39.4, 39.5 papunkčiai, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 19, 27 punktas, 10.2, 25.2 papunkčiai, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.4.4.2, 9.5.2 papunkčiai.

Warning