Bank of Lithuania

Authorization code:
LB000273

List of licenses:
Credit union licence

kku.lt

Company code:
112046615

LEI code:
Here you can check if the institution has a LEI code

Category:
Credit unions

Country:
Lithuania

Correspondence address:
K.Donelaičio g.62/V.Putvinskio g. 53, LT-44248, Kaunas

Address:
S. Lozoraičio g. 19, LT-53228, Garliava, Kauno r. sav.

Ph. (8 37) 75 27 62, Fax. (8 37) 75 27 82

Email address:
[email protected]

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2016-07-11 Kredito unijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 6 punktas, Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 48 punktas, 28.6, 28.7, 39.4, 39.5 papunkčiai, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 19, 27 punktas, 10.2, 25.2 papunkčiai, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.4.4.2, 9.5.2 papunkčiai.