Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000256

Įmonės kodas: 121215587

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2016-11-29 )

Administracijos vadovas (-ė): Asta Sungailienė

Kategorija: LR licencijuota elektroninių pinigų įstaiga

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius, Vilnius

Tel. Nr. 8 700 55 400, Faks. Nr. (8 5) 216 3204

El. paštas: [email protected]

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2018-11-07 mokėjimo paslaugos
2020-07-15 mokėjimo paslaugos Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2017-11-21 Minimalių saugumo reikalavimų, keliamų internetu atliekamiems mokėjimams, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 03–172, 10.1 ir 11.2 papunkčiai, 13, 17, 19, 23, 28, 33 ir 49 punktai, Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247, 4 ir 5 punktai, 5.1 ir 5.4 papunkčiai, 6 punktas, 6.4 , 6.8, 6.9, 12.3 ir 19.6 papunkčiai, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 7 ir 9 dalys, 11 straipsnio 4 ir 5 dalys, 141 straipsnis, 14 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 1 dalis, Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17, 4 ir 5 punktai, 29.3 papunktis, 31.1, 31.3.1, 31.3.4 papunkčiai, 55 punktas.

Įspėjimas

2015-11-02 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238, 14 ir 16 punktai

Bauda: 19731 €