Lietuvos bankas
2019-11-26
11

Lietuvos bankas neprieštaravo kandidatams į Lietuvos pašto valdybos narius, paviešino UAB „Hipotekiniai kreditai“ pažeidimą, leido įsigyti UAB „PRO INVEST GROUP“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, UAB „NT millennium“ išdavė valdymo įmonės veiklos leidimą, davė nurodymą blokuoti ptbanc.com interneto svetainė, priėmė ir kitus sprendimus.

Neprieštarauta kandidatams į Lietuvos pašto valdybą
Atsižvelgęs į elektroninių pinigų įstaigos akcinės bendrovės Lietuvos pašto pranešimą apie įstaigos valdybos pasikeitimą ir įvertinęs gautą informaciją, Lietuvos bankas nusprendė neprieštarauti Janinos Laskauskienės, Remigijaus Šerio, Romos Andruškevičienės ir Sauliaus Kerzos, ketinančių eiti akcinės bendrovės Lietuvos pašto valdybos narių pareigas, kandidatūroms.

AB „Hipotekiniai kreditai“ – viešas paskelbimas apie pažeidimą
Patikrinusi daugiau nei 50 nuo 2018 m. pradžios iki 2019 m. birželio 30 d. UAB „Hipotekiniai kreditai“ sudarytų kredito sutarčių, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad vienu atveju bendrovė nesilaikė kai kurių kreditingumo vertinimo taisyklių.

UAB „Hipotekiniai kreditai“ pripažino pažeidimą, nenustatyta, kad dėl jo klientui būtų padaryta žala, todėl Lietuvos bankas nusprendė skirti švelnią poveikio priemonę – paviešinti pažeidimą. 

Leido įsigyti UAB „PRO INVEST GROUP“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į Kipro bendrovės CREDOR LIMITED prašymą ir išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, pritarė, kad CREDOR LIMITED tiesiogiai, o fizinis asmuo – netiesiogiai įsigytų vartojimo kredito davėjo UAB „PRO INVEST GROUP“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc. 

UAB „NT millennium“ išduotas valdymo įmonės veiklos leidimas
Atsižvelgdama į UAB „NT millennium“ prašymą ir išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išdavė šiai bendrovei valdymo įmonės veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

Viešieji sąrašai: trys įmonės įtrauktos, viena – išbraukta
Atsižvelgdama į elektroninių pinigų įstaigos „Globalnetint“, UAB, prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų sąrašą įtraukė šios bendrovės tarpininkus Epay EU, UAB, UAB „Eurodina“ (Lietuva) ir Remanova Ltd. (Kipras), o atsižvelgdama į vartojimo kredito davėjo UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašymą, išbraukė šią bendrovę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.

Lietuvos bankas davė nurodymą blokuoti ptbanc.com
Gavęs teismo leidimą, Lietuvos bankas nurodė tinklo paslaugų teikėjams kuo skubiau panaikinti galimybę pasiekti interneto adresą ptbanc.com, kuris naudojamas nelegaliai siūlant ir teikiant Lietuvoje bendrovės Sucaba Enterprise Ltd teikiamas investicines paslaugas.  
Blokuojamų interneto svetainių sąrašas