Lietuvos bankas
2022-12-12
11

Patvirtintas Šiaulių banko prospekto priedas
Lietuvos bankas atsižvelgė į AB Šiaulių bankas prašymą ir patvirtino jos prospekto 1 priedą. Patį prospektą, skirtą vidutinės trukmės iki 250 mln. Eur vertės obligacijų programos pagrindu išleistų apribotos pirmos eilės privilegijuotųjų obligacijų (angl. Restricted Senior Preferred Notes) įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje, Lietuvos bankas patvirtino š. m. spalio 25 d. 

Prospektas (įskaitant jo priedus) parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Prospekto patvirtinimas reiškia, kad jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus. Tačiau prospekto patvirtinimas nelaikytinas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams. 

Pritarė sandoriui dėl UAB Crowdpear
Lietuvos bankas gavo fizinio asmens prašymą dėl sutelktinio finansavimo platformos operatorės UAB Crowdpear įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Įvertinęs pateiktą informaciją, centrinis bankas pritarė sandoriui, kurio pagrindu fizinis asmuo tiesiogiai įgytų UAB Crowdpear įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Pritarė sandoriui dėl UAB „Hipotekiniai kreditai“
Lietuvos bankas, įvertinęs fizinio asmens prašymą ir pateiktą informaciją, pritarė sandoriui, kurio pagrindu fizinis asmuo tiesiogiai įgytų UAB „Hipotekiniai kreditai“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Pritarta KŪB Reverest Fund I steigimui
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB Reverest Fund Management prašymą, Lietuvos bankas pritarė uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės KŪB Reverest Fund I steigimo dokumentams.

Papildė Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą
Atsižvelgęs į elektroninių pinigų įstaigos UAB TeslaPay prašymą, Lietuvos bankas įtraukė šios bendrovės tarpininkes Exility FinTech Solutions SIA ir MR2 B.V. į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.

Vadovausis atlygio politikos gairėmis
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis šiomis Europos bankininkystės institucijos (angl. European Banking Authority, EBA) priimtomis gairėmis dėl atlygio politikos:

Nustatytų reikalavimų turėtų laikytis ir jais vadovautis bankai, centrinės kredito unijos.

Gairės finansų maklerio įmonėms
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės institucijos 2022 m. liepos 29 d. priimtomis Gairėmis dėl likvidumo reikalavimų išimties kriterijų investicinėms įmonėms. Jose nurodytų reikalavimų bei rekomendacijų turėtų laikytis mažos ir tarpusavio sąsajų neturinčios finansų maklerio įmonės.