Lietuvos bankas
2024-06-06
11

UAB „NS Pay“ išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija
Lietuvos bankas išdavė UAB „NS Pay“ elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas (atlikti pinigų perlaidas, mokėjimo operacijas, išleisti mokėjimo priemones, apdoroti gaunamus mokėjimus). Iki šiol įstaiga turėjo ribotos veiklos elektroninių pinigų įstaigos licenciją (išduotą 2021 m. birželį), bet išaugus veiklos mastui paprašė išduoti elektroninių pinigų įstaigos licenciją.

UAB Nter Asset Management – valdymo įmonės licencija
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB Nter Asset Management prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, išdavė šiai bendrovei alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės licenciją. 

Leista įsigyti dalį Pay by B UAB
Lietuvos bankas įvertino JAV registruotos bendrovės Grace Software Holdings III, L.P. prašymą ir neprieštaravo, kad ji kartu su kitomis susijusiomis įmonėmis netiesiogiai įsigytų mokėjimo įstaigos Pay by B UAB kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 10, bet nesiekiančią 20 proc.

Vadovausis Gairėmis dėl bendro gaivinimo pajėgumo 
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės institucijos Gairėmis dėl bendro gaivinimo pajėgumo planuojant gaivinimo veiksmus (EBA/GL/2023/06). 

Šalyje veikiantys bankai, centrinės kredito unijos ir kai kurios finansų maklerio įmonės turi parengti ir periodiškai atnaujinti gaivinimo planus. Gairėse nurodyta, kaip įstaigos gaivinimo šiuose planuose turėtų pateikti savo bendro gaivinimo pajėgumo santrauką ir kaip priežiūros institucijos turėtų vertinti įstaigų bendrą gaivinimo pajėgumą.