Lietuvos bankas
2016-11-29
11

Keturi teisės aktai padės įgyvendinti Sutelktinio finansavimo įstatymą; trims bendrovėms išduotos elektroninių pinigų įstaigos veiklos licencijos; UAB „Myriad capital“ išduota C kategorijos finansų maklerio įmonės licencija

Keturi teisės aktai padės įgyvendinti Sutelktinio finansavimo įstatymą

Lietuvos banko valdyba priėmė keturis nutarimus, skirtus šio mėnesio pradžioje Seimo priimtam Sutelktinio finansavimo įstatymui įgyvendinti, jis įsigalios 2016 m. gruodžio 1 d.

Vienu nutarimu patvirtintos Sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus finansavimo sandorio priimtinumo finansuotojams ir projektų savininkų patikimumo vertinimo taisyklės. Jose numatyta, kad sutelktinio finansavimo platformos operatorius turi imtis būtinų priemonių, kad būtų išvengta sutelktinio finansavimo platformos panaudojimo nusikalstamais tikslais. Prieš paskelbdamas konkretų projektą jo valdomoje platformoje, operatorius privalės įvertinti projekto savininko patikimumą, t. y. ar projekto savininkas (fizinis ar juridinis asmuo) yra mokus (kokia yra projekto savininko finansinė būklė, ar jam nėra iškelta bankroto byla ir pan.) ir įvertinti projekto savininko, jo vadovų ir akcininkų reputaciją. Prieš leisdamas neprofesionaliesiems investuotojams finansuoti konkretų projektą, operatorius turės įvertinti ir tai, ar pasirinkta finansavimo sandorio rūšis yra priimtina finansuotojams.

Kitais nutarimais patvirtintos Sutelktinio finansavimo platformų operatorių informacijos teikimo Lietuvos bankui taisyklės, Viešojo sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašo tvarkymo taisyklės, Informacijos apie sutelktinio finansavimo platformos operatoriaus vadovus ir dalyvius teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašas.

Trims bendrovėms išduotos elektroninių pinigų įstaigos veiklos licencijos

Lietuvos banko valdyba išdavė akcinei bendrovei Lietuvos paštui elektroninių pinigų įstaigos veiklos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme numatytas mokėjimo paslaugas.

Elektroninių pinigų įstaigos licencija išduota bendrovės prašymu ir atšaukta jos turėta mokėjimo įstaigos veiklos licencija. Elektroninių pinigų įstaigai suteikta licencija suteikia teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme numatytas mokėjimo paslaugas, todėl bendrovei nereikalinga mokėjimo įstaigos veiklos licencija. Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, gavusi elektroninių pinigų įstaigos veiklos licenciją, ketina leisti elektroninius pinigus ir toliau teikti mokėjimo paslaugas, kurias teikė iki šiol.

Elektroninių pinigų įstaigos licencijas Lietuvos banko valdyba taip pat išdavė UAB „Argentum mobile“ ir International Fintech, UAB. Jos irgi galės leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme nustatytas mokėjimo paslaugas.

UAB „Myriad capital“ išduota C kategorijos finansų maklerio įmonės licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „Myriad capital“ C kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją, suteikiančią teisę teikti investicines paslaugas, nurodytas Finansinių priemonių rinkų įstatyme. Be to, .iai bendrovei leista teikti investicinių tyrimų ir finansinės analizės paslaugas.