Lietuvos bankas
2015-11-13
11

Akcinei bendrovei Lietuvos paštas skirta bauda; leista pakeisti investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund III“ taisykles; papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas; vadovausis gairėmis

Akcinei bendrovei Lietuvos paštas skirta bauda

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už mokėjimo įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nesilaikymą skyrė akcinei bendrovei Lietuvos paštas 19 731 Eur dydžio baudą (0,25 % bendrųjų metinių mokėjimo paslaugų pajamų dydžio).

Mokėjimo įstaiga Lietuvos paštas teisės aktų nustatyta tvarka nepranešė priežiūros institucijai apie numatomus vadovų pasikeitimus. Lietuvos paštas informavo, kad ėmėsi priemonių ištaisyti padarytus pažeidimus ir išvengti panašių pažeidimų ateityje.

Leista pakeisti investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund III“ taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Lords LB Asset Management prašymą, leido pakeisti šios valdymo įmonės valdomo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund III“ taisykles.

Šiuo metu valdymo įmonė UAB „Lords LB Asset Management“ valdo 5 pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančius ir 4 informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

Papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB „Suvalkai“ į valiutos keityklos operatorių sąrašą.

Valiutos keityklos operatorių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Vadovausis gairėmis

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas vykdys vadovaudamasi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority) 2015 m. spalio 5 d. paskelbtomis Alternatyvių veiklos rodiklių gairėmis.

Gairėse nustatytų reikalavimų turėtų laikytis už prospektus atsakingi asmenys ir bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose ir kurios privalo skelbti reglamentuojamą informaciją.  

Gairės įsigalioja nuo 2016 m. liepos 3 d. Jas galima rasti čia.