Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000332

Įmonės kodas: 112043843

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Gitana Jasėnienė

Kategorija: Kredito unija

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
A. Mickevičiaus g. 15-2, LT-44310, Kaunas

Adresas korespondencijai gauti:
A. Mickevičiaus g. 15-2, LT-44310, Kaunas

Tel. Nr. (8 37) 40 85 55, Mob. nr. (8 686) 53 542, Faks. Nr. (8 37) 40 85 57

El. paštas: [email protected]