Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba leido įregistruoti Akademinės kredito unijos (Kaunas) įstatų nuostatos, susijusios su kredito unijos visuotinio narių susirinkimo kompetencija, pakeitimą, patvirtintą 2011 m. gegužės 12 d. įvykusiame neeiliniame pakartotiniame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Pakeistuose įstatuose numatyta, kad kredito unijos visuotinis narių susirinkimas gali keisti unijos buveinę, kad vietoj pinigų pervedimo licencinės finansinės paslaugos kredito unija teiks Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nustatytas mokėjimo paslaugas ir t.t.