Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba leido Akademinei kredito unijai (Kaunas) 1 000 000 litų subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą, gautą 2010 m. spalio 11 d. iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į Akademinės kredito unijos II lygio kapitalą.

Pagal kredito unijos prognozes, kapitalo bazės sustiprinimas minėta subordinuotąja paskola turės teigiamos įtakos didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo bei kitų kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymui.