Lietuvos bankas

Elektroninių pinigų įstaigų pagrindinių veiklos rodiklių skelbimas:

  • Kiekvienos elektroninių pinigų įstaigos pagrindiniai veiklos rodikliai skelbiami ne vėliau kaip per 75 d. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus.
  • Metiniai kiekvienos elektroninių pinigų įstaigos veiklos rodikliai atnaujinami pagal visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinto audituoto, jeigu auditas privalomas, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir skelbiami iki liepos 1 d.

Elektroninių pinigų įstaigų veiklos rodikliai

Nuo 2016 m. Lietuvos bankas kartą per ketvirtį skelbia informaciją apie kiekvienos elektroninių pinigų įstaigos pagrindinius veiklos rodiklius (bendrą neapmokėtų elektroninių pinigų vidurkį, bendrą per pastaruosius 12 mėn. atliktų mokėjimo operacijų sumą, įsiskolinimus fiziniams ir juridiniams asmenims už neapmokėtus elektroninius pinigus ir teikiamas mokėjimo paslaugas, su elektroninių pinigų leidimu ir mokėjimo paslaugų teikimu susijusias pajamas, riziką ribojančius rodiklius (nuosavo kapitalo poreikio ir nuosavo kapitalo dydžio) ir kaip jų laikomasi, ir kt.). Metiniai kiekvienos elektroninių pinigų įstaigos finansiniai duomenys atnaujinami pagal visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinto audituoto, jeigu auditas privalomas, metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis.

2023 m.    IV ketv. (29.5 KB download icon) III ketv. (29.1 KB download icon) II ketv. (29.9 KB download icon) I ketv. (30.4 KB download icon
2022 m. 2022 m. audituoti duomenys (30.7 KB download icon) IV ketv. (30.8 KB download icon) III ketv. (31.5 KB download icon) II ketv.  (29.6 KB download icon) I ketv.  (29.3 KB download icon)
2021 m. 2021 m. audituoti duomenys (30.4 KB download icon) IV ketv. (29.2 KB download icon) III ketv. (29.5 KB download icon) II ketv. (29.4 KB download icon) I ketv. (28.7 KB download icon)
2020 m. 2020 m. audituoti duomenys (27.9 KB download icon) IV ketv. (28.8 KB download icon) III ketv. (26.5 KB download icon) II ketv. (27.2 KB download icon) I ketv. (27.3 KB download icon)
2019 m. 2019 m. audituoti duomenys (26 KB download icon) IV ketv. (26.4 KB download icon) III ketv. (29.5 KB download icon) II ketv. (28.8 KB download icon) I ketv. (71.5 KB download icon)
2018 m. 2018 m. audituoti duomenys (63.5 KB download icon) IV ketv. (56 KB download icon) III ketv. (43 KB download icon) II ketv. (348.3 KB download icon) I ketv. (347.2 KB download icon)
2017 m. 2017 m. audituoti duomenys (322.1 KB download icon) IV ketv. (323.7 KB download icon) III ketv. (208.1 KB download icon) II ketv. (301.4 KB download icon) I ketv. (297.1 KB download icon)
2016 m. 2016 m. audituoti duomenys (294.9 KB download icon) IV ketv. (284.7 KB download icon) III ketv. (273.1 KB download icon) II ketv. (273.5 KB download icon) I ketv. (202.7 KB download icon)
2015 m. 2015 m. audituoti duomenys (205.5 KB download icon)        
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-09