Lietuvos bankas
Tipas
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data
Iš viso rezultatų 345
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė Tipas Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė Skundai dėl taikytos poveikio priemonės
UAB „4finance“, 301881644 Vartojimo kredito davėjas 2013-09-16 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Bauda: 4489 €

Pateiktas skundas (Atmestas)
UAB „SB lizingas“, 234995490 Vartojimo kredito davėjas 2013-08-27 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Bauda: 2172 €

UAB „Creditstar Lithuania", 302705446 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Įspėjimas

UAB "Credit Consulting Services", 302314255 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Įspėjimas

UAB SAKSET, 302642704 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Įspėjimas

UAB „SMS Finance group“, 302681721 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Įspėjimas

UAB „Kreditas5000“, 302426628 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Įspėjimas

UAB „Baudų administratorius“, 302704942 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Įspėjimas

UAB „Aukslitas“, 302536640 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Įspėjimas

UAB ,,Sving Finance“, 302797366 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Įspėjimas

UAB ,,SOSCREDIT“, 302776742 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Įspėjimas

UAB ,,Prime Leasing“, 302565318 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Įspėjimas

UAB „Sostinės kreditai", 302513887 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Įspėjimas

IPF Digital Lietuva, UAB, 300622891 Vartojimo kredito davėjas 2013-06-11 Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnis

Įspėjimas

Kredito unija "Vilniaus taupomoji kasa", 112040690 Kredito unija 2013-05-31 Kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 4 ir 5 dalys, 27 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 43 straipsnio 2 dalis, 48 straipsnis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 24 punktas, 16.2 papunktis, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 16 punktas, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 41, 13, 18, 24, 38 ir 39 punktai, 8.1, 67.10 papunkčiai

Vadovo nušalinimas

Kredito unija ,,Žemaitijos iždas" , 302590015 Kredito unija 2013-05-21 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4.1 papunktis

Įspėjimas

Kredito unija "Naftininkų investicijos", 302599651 Kredito unija 2013-05-21 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr. 105 4.1 papunktis

Įspėjimas

Taupkasė, kredito unija , 302680384 Kredito unija 2013-05-21 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4.1 papunktis. Laikinai, kol kredito unija užtikrins didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą, iki atskiro LB sprendimo atšaukti poveikio priemonę, uždrausti Verslo kredito unijai teikti...
Kredito unija ,,Laikinosios sostinės kreditas", 110088195 Kredito unija 2013-05-09 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 2 punktas, 3.3 ir 4.1 papunkčiai

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

Kredito unija ,,Mėmelio taupomoji kasa", 300087289 Kredito unija 2013-04-30 Kredito unijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis, 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 16.2 ir 17.3 papunkčiai, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4 punktas, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 18, 24 punktai, 39.2 papunktis.

Bauda: 1938 €

Uždaroji akcinė bendrovė "INDUSTRIJOS GARANTAS", 110070382 Draudikas 2013-03-07 Draudimo įstatymo 39 straipsnis, Mokumo atsargos skaičiavimo metodikos, patvirtintos Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. N-40, 7 ir 9 punktai

Licencijos galiojimo sustabdymas

AUGA group, AB, 126264360 Emitentas 2013-02-19 Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalis, 41 straipsnio 2 dalis

Įspėjimas

Kredito unija AMBER, 302651151 Kredito unija 2013-02-19 Kredito unijų įstatymo 18 straipsnis, 27 staipsnio 2 dalies 2 punktas, 28 straipsnio 4 dalis, 32 straipsnio 2 dalis, 47 straipsnio 1 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas ir 6 dalis, Vidaus kontrolės ir vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149 3.8, 3.11 papunkčiai, 10, 11, 24 punktai ir 39.2.1 papunktis, Kredito unijų minimalių paskolų vertinimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 3.8, 3.11 papunkčiai ir 11 punktas, Lietuvos banko valdybos 2010 m. gruodžio 23 d. nutarimo 2.4 papunktis, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.4.4.2, 9.4.8, 9.5 papunkčiai

Įspėjimas

Akcinė bendrovė Ūkio bankas (iškelta bankroto byla), 112020136 Bankas 2013-02-18 Bankų įstatymo 48 straipsnio 1 dalis, Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2006 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 138, 20, 568, 570, 788 punktai

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

Kredito unija ,,Vilniaus kreditas", 302586230 Kredito unija 2013-02-12 Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Vidaus kontrolės ir vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 18, 24 ir 26 punktai, 39.2.1 papunktis,Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 11 punktas, 9.2.7, 9.4.7 ir 9.4.8 papunkčiai

Įspėjimas

1 ... 10 11 12 13 14