Lietuvos bankas

Lietuvos bankas, vykdydamas finansų rinkos priežiūrą, gali taikyti finansų rinką reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytas poveikio priemones, jeigu yra bent vienas iš įstatymuose nustatytų poveikio priemonių taikymo pagrindų. Poveikio priemonių taikymo tvarka, informavimo apie priimtus sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo ir jų apskundimo tvarka, taip pat Lietuvos banko teisė netaikyti poveikio priemonių nustatyta Lietuvos banko įstatymo 433, 434 ir 435 straipsniuose.

Skiriant pinigines baudas, jų apskaičiavimas atliekamas vadovaujantis Baudų apskaičiavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2018 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 03-126 „Dėl Baudų apskaičiavimo aprašo patvirtinimo“.

Teisės akto pažeidimas pripažįstamas mažareikšmiu vadovaujantis Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos banko valdybos 2020 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 03-175 „Dėl Teisės akto pažeidimo pripažinimo mažareikšmiu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos banko sprendimų finansų rinkos priežiūros srityje apskundimas

Lietuvos banko sprendimus, veiksmus (neveikimą) finansų rinkos priežiūros srityje asmenys, kurių teisės arba pagal įstatymus saugomi interesai pažeisti, per vieną mėnesį turi teisę skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Skundo padavimas teismui iki jo išnagrinėjimo nesustabdo skundžiamo sprendimo galiojimo ir sprendimo, išskyrus sprendimą skirti įstatymuose nustatytas baudas, ar veiksmo vykdymo.

Tipas
Poveikio priemonė
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.
Iš viso rezultatų 175
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė sorting Tipas Sprendimo (nutarimo) priėmimo data sorting Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė Skundai dėl taikytos poveikio priemonės sorting
UAB „Lendumus“, 303286435 2016-09-26 Vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 straipsnių, trečiojo ir penktojo skirsnių pavadinimų ir 1, 2 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-1, 14-1, 21-1, 22-1, 22-2, 23-1, 25-1 straipsniais ir penktuoju-1 skirsniu įstatymo 41 straipsnio 6 dalis
Išbraukimas iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo
UAB „SB lizingas“, 234995490 Vartojimo kredito davėjas 2016-09-12 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 9093 €
UAB „Creditstar Lithuania", 302705446 2016-09-12 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 737 €
UAB „Sostinės kreditai", 302513887 Vartojimo kredito davėjas 2016-08-23 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 212 €
Luminor Lizingas UAB, 111667277 Vartojimo kredito davėjas 2016-08-23 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 5562 €
Kauno kredito unija, 112046615 Kredito unija, Vartojimo kredito davėjas 2016-07-11 Kredito unijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 6 punktas, Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 48 punktas, 28.6, 28.7, 39.4, 39.5 papunkčiai, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 19, 27 punktas, 10.2, 25.2 papunkčiai, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.4.4.2, 9.5.2 papunkčiai.
Įspėjimas
UAB „Moment Credit“ , 300657515 Vartojimo kredito davėjas 2016-07-04 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis; Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12, 4*, 7.1*, 7.2*, 7.3*, 7.5*, 14*, 17* punktai [*Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12, 4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 14, 17 punktų pažeidimai panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi.]
Bauda: 3552 €
Pateiktas skundas (Iš dalies patenkintas)
UAB „ARN group", 302249035 Vartojimo kredito davėjas 2016-06-20 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 115 €
UAB „Finverta", 135056561 2016-06-13 Vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 4 dalis ir Informacijos apie vartojimo kredito davėjo ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vadovus ir asmenis, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausanti balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kurie gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme, vartojimo kredito davėjo arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veiklai, teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu, 6 punktas
Įspėjimas
LPB Capital, UAB, 111746792 Vartojimo kredito davėjas 2016-05-23 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 514 €
UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“, 302458437 2016-05-16 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 110 €
UAB „mogo LT“, 302943102 Vartojimo kredito davėjas 2016-05-16 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 1411 €
UAB „Credit Service“ , 302431575 Vartojimo kredito davėjas 2016-05-09 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Įspėjimas
UAB GF bankas, 300515252 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2016-05-02 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis; Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12, 7.2, 7.5, 9, 17, 22 punktai* [*visi pažeidimai panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi]
Bauda: 506 €
Pateiktas skundas (Patenkintas)
"Swedbank", AB, 112029651 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2016-03-08 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis
Bauda: 4488 €
AB SEB bankas, 112021238 Bankas, Vartojimo kredito davėjas 2016-03-08 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis
Bauda: 4488 €
IPF Digital Lietuva, UAB, 300622891 Vartojimo kredito davėjas 2016-03-07 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 11000 €
Provident Polska S.A. filialas „Provident Finansai“, 303058727 2016-03-07 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 3590 €
LPB Capital, UAB, 111746792 Vartojimo kredito davėjas 2016-03-07 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 11000 €
UAB „FERRATUM“, 300980536 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 3590 €
UAB „FERRATUM“, 300980536 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 3590 €
UAB „Minibank“ , 301850677 Vartojimo kredito davėjas 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 422 €
UAB „Nordecum“ , 302535232 Vartojimo kredito davėjas, Kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, davėjas 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 960 €
UAB „Nordecum“ , 302535232 Vartojimo kredito davėjas, Kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, davėjas 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 960 €
Akcinė bendrovė „Mokilizingas” , 124926897 2016-02-22 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Bauda: 4488 €