Lietuvos bankas
2023-08-30
11

Lietuvos bankas primena, kad nuo rugsėjo 1 d. įsigalioja finansų rinkos dalyviams skirti nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo. 

Juose detalizuoti pagrindiniai principai ir reikalavimai, susiję su finansų įstaigų šios srities politika ir procedūromis, tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priemonėmis, rizikos valdymu, vidaus kontrolės efektyvumo ir tinkamumo vertinimu. Taip pat yra nustatyta, kad finansų rinkos dalyvis, pastebėjęs vidaus kontrolės sistemos trūkumus, turi pranešti apie juos Lietuvos bankui. 

Finansų rinkos dalyviams skirti nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo taikomi visiems Lietuvos banko prižiūrimiems subjektams, su viena išlyga emitentams, kurie kartu nėra kiti finansų rinkos dalyviai. 

Atsižvelgdamas į finansų rinkos dalyviams kilusius klausimus dėl nurodymų įgyvendinimo, Lietuvos bankas atsakymų į dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje pateikė papildomus paaiškinimus:

Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams taip pat rekomenduoja susipažinti ir su Užsienio reikalų ministerijos paskelbtomis praktinėmis gairėmis, kaip nustatyti bandymus apeiti sankcijas, jos skirtos ekonominės veiklos vykdytojams.