Lietuvos bankas
2022-06-14
11

Elektroninių pinigų įstaigų (EPĮ) ir mokėjimo įstaigų (MĮ) sektorius šių metų pirmąjį ketvirtį ir toliau augo. EPĮ ir MĮ, kurios sudaro Lietuvos licencijuojamo FinTech sektoriaus pagrindą, pajamos iš licencinės veiklos 2022 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su 2021 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 1,8 karto ir sudarė šiek tiek daugiau nei 170 mln. Eur.

Šis augimas buvo mažesnis, palyginti su buvusiu prieš metus, kai licencinės veiklos pajamos padidėjo daugiau nei 4,6 karto. Mokėjimo operacijų suma šių metų pirmąjį ketvirtį didėjo sparčiai ir buvo du kartus didesnė nei prieš metus – sudarė 173,6 mlrd. Eur.

„Licencijuojamo FinTech sektoriaus plėtra ir toliau vyksta gana sparčiai. Siekiame, kad įstaigos, plėsdamos savo veiklą, tinkamai valdytų kylančias rizikas, tad taikome įvairias priežiūrines priemones ir nuolat bei įvairiomis formomis komunikuojame šiam sektoriui apie sritis, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį. Praėjusiais metais atliktos įmonių analizės skirtingais pjūviais leido nustatyti jų atitiktį ir tobulintinas sritis vidaus audito, vidaus kontrolės ir valdymo sistemos patikimumo srityse. Šiais metais kartosime šias analizes, taip pat organizuosime mokymus ir konsultacinius renginius aktualiomis temomis“, – sako Dovilė Arlauskaitė, Lietuvos banko Mokėjimų rinkos priežiūros skyriaus vadovė.

2022 m. pirmojo ketvirčio finansiniai rezultatai parodė, kad nuosavo kapitalo reikalavimo netenkino trys įstaigos. Lietuvos bankas nuolat atkreipia EPĮ ir MĮ dėmesį į nuosavo kapitalo reikalavimą ir jo svarbą – jis turi būti užtikrinamas nuolat ir su atsarga, todėl principingai reaguoja į nustatytus pažeidimų atvejus.

Lietuvos bankas nuolat atidžiai vertina, kaip kredito įstaigos vadovaujasi Pozicija dėl elektroninių pinigų įstaigų ir mokėjimo įstaigų teisės naudotis kredito įstaigose atidarytomis banko sąskaitomis. Apžvelgiamu laikotarpiu gauti du pranešimai apie uždarytas ar apribotas sąskaitas – iš viso nuo 2019 m. Lietuvos banke gauti 53 tokio pobūdžio pranešimai.

2022 m. pirmąjį ketvirtį EPĮ ir MĮ buvo pritaikytos aštuonios poveikio priemonės: skirtos keturios baudos, du įspėjimai, vienas viešas paskelbimas apie padarytą teisės akto pažeidimą ir vienos licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas).

Šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje Viešajame elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sąraše buvo užregistruota 141 įstaiga (88 EPĮ ir 53 MĮ), o 2021 m. pirmąjį ketvirtį tokių įstaigų buvo 136 (84 EPĮ ir 52 MĮ). Šiuo metu Lietuvos banke nagrinėjamos 25 paraiškos siekiant gauti EPĮ ar MĮ licencijas.

Lietuvos bankas viešai skelbia informaciją apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų numatomus planinius patikrinimus, kiekvienos iš jų metinius ir kiekvieno ketvirčio pagrindinius veiklos ir riziką ribojančių reikalavimų vykdymo rodiklius.

Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į taikomas sankcijas dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą ir siekdamas apsaugoti Lietuvos ir visos Europos Sąjungos finansų rinkas, užkerta kelią galimybei mokėjimų infrastruktūrą naudoti su Rusija susijusiems mokėjimams ir papildomai vertina finansų rinkos dalyvių sąsajas su Rusija.

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų veiklos apžvalga (2022 m. I ketv.)