Lietuvos bankas

Mokėjimo įstaigų pagrindinių veiklos rodiklių skelbimas:

  • Kiekvienos mokėjimo įstaigos pagrindiniai veiklos rodikliai (bendra mokėjimo įstaigos atliktų mokėjimo operacijų suma, įsiskolinimai už teikiamas mokėjimo paslaugas, pajamos iš mokėjimo paslaugų teikimo veiklos, rizikos ribojimo rodikliai (nuosavo kapitalo poreikio ir nuosavo kapitalo dydžio) ir kt. skelbiami ne vėliau kaip per 75 d. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus.
  • Metiniai kiekvienos mokėjimo įstaigos veiklos rodikliai atnaujinami pagal visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinto audituoto, jeigu auditas privalomas, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir skelbiami iki liepos 1 d.

Pagrindiniai mokėjimo įstaigų sektoriaus veiklos rodikliai

2020   IV ketv. (28.8 KB ) III ketv. (26.5 KB ) II ketv. (27.2 KB ) I ketv. (27.3 KB )
2019 2019 m. audituoti duomenys (26 KB ) IV ketv. (26.4 KB ) III ketv. (29.5 KB ) II ketv. (28.8 KB ) I ketv. (71.5 KB )
2018 2018 m. audituoti duomenys (63.5 KB ) IV ketv. (56 KB ) III ketv. (42 KB ) II ketv. (325.5 KB ) I ketv. (344.5 KB )
2017 2017 m. audituoti duomenys (344 KB ) IV ketv. (345.4 KB ) III ketv. (267.3 KB ) II ketv. (270.4 KB ) I ketv. (266.2 KB )
2016 2016 m. audituoti duomenys (264.6 KB ) IV ketv. (227.7 KB ) III ketv. (246 KB ) II ketv. (245.6 KB ) I ketv. (169.2 KB )
2015 2015 m. audituoti duomenys (264.4 KB )        
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16