Lietuvos bankas

Mokėjimo įstaigų pagrindinių veiklos rodiklių skelbimas:

  • Kiekvienos mokėjimo įstaigos pagrindiniai veiklos rodikliai (bendra mokėjimo įstaigos atliktų mokėjimo operacijų suma, įsiskolinimai už teikiamas mokėjimo paslaugas, pajamos iš mokėjimo paslaugų teikimo veiklos, rizikos ribojimo rodikliai (nuosavo kapitalo poreikio ir nuosavo kapitalo dydžio) ir kt. skelbiami ne vėliau kaip per 75 d. kiekvienam ketvirčiui pasibaigus.
  • Metiniai kiekvienos mokėjimo įstaigos veiklos rodikliai atnaujinami pagal visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtinto audituoto, jeigu auditas privalomas, metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir skelbiami iki liepos 1 d.

Pagrindiniai mokėjimo įstaigų sektoriaus veiklos rodikliai

2022       II ketv.  (29.6 KB download icon) I ketv. (29.3 KB download icon)
2021 2021 m. audituoti duomenys (30.4 KB download icon) IV ketv. (29.2 KB download icon) III ketv. (29.5 KB download icon) II ketv.  (29.4 KB download icon) I ketv. (28.7 KB download icon)
2020 2020 m. audituoti duomenys (27.9 KB download icon) IV ketv. (28.8 KB download icon) III ketv. (26.5 KB download icon) II ketv. (27.2 KB download icon) I ketv. (27.3 KB download icon)
2019 2019 m. audituoti duomenys (26 KB download icon) IV ketv. (26.4 KB download icon) III ketv. (29.5 KB download icon) II ketv. (28.8 KB download icon) I ketv. (71.5 KB download icon)
2018 2018 m. audituoti duomenys (63.5 KB download icon) IV ketv. (56 KB download icon) III ketv. (42 KB download icon) II ketv. (325.5 KB download icon) I ketv. (344.5 KB download icon)
2017 2017 m. audituoti duomenys (344 KB download icon) IV ketv. (345.4 KB download icon) III ketv. (267.3 KB download icon) II ketv. (270.4 KB download icon) I ketv. (266.2 KB download icon)
2016 2016 m. audituoti duomenys (264.6 KB download icon) IV ketv. (227.7 KB download icon) III ketv. (246 KB download icon) II ketv. (245.6 KB download icon) I ketv. (169.2 KB download icon)
2015 2015 m. audituoti duomenys (264.4 KB download icon)        
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-14