Lietuvos bankas
2022-03-07
11

Lietuvos bankas solidarizuojasi su Ukraina ir atsižvelgdamas į taikomas sankcijas bei siekdamas apsaugoti Lietuvos ir visos Europos Sąjungos finansų rinkas, papildomai vertins su Rusija sąsajų turinčių finansų rinkos dalyvių akcininkus ir vadovus, licencijų prašančias bendroves. 

„Mūsų atsakas į Rusijos agresiją prieš Ukrainą bus griežtas. Neleisime, kad Rusija naudotųsi Lietuvos finansų įstaigų teikiamomis paslaugomis ar bandytų veikti per mūsų šalyje kuriamas savo bendroves. Tam įgyvendiname kompleksines plataus spektro priemones“, − sako Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta.

Lietuvos bankas riboja Rusijos verslo įtaką Lietuvos ir visos Europos Sąjungos (ES) finansų rinkoms. Šiuo metu Lietuvos bankas prižiūri 688 finansų rinkos dalyvius. Lietuvoje nėra Rusijos valstybės valdomų bankų, yra tik 1 mokėjimo įstaiga, kurią kontroliuoja Rusijos piliečiai, ir keli mišraus kapitalo rinkos dalyviai, t. y. tokie, kurių dalininkai yra Rusijos piliečiai. 

Lietuvos bankas jau kreipėsi į finansų rinkos dalyvius ragindamas skirti visus reikiamus išteklius, kad būtų tinkamai įgyvendinamos ES sankcijos Rusijai ir užkardomi bandymai išvengti ES nustatytų ribojimų. 

Be to, Lietuvos bankas papildomai vertins su Rusija susijusius finansų rinkos dalyvių akcininkus ir vadovus, kaip jie atitinka nustatytus reikalavimus. Šiuo klausimu jau kreiptasi ir į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją. Jeigu būtų nustatyta neatitikimų, Lietuvos bankas spręstų dėl teisės aktuose numatytų priemonių taikymo. 

Užkardomos galimybės apeiti sankcijas. Su Rusija susijusios finansų įstaigos gali ieškoti aplinkkelių savo veiklai. Bene didžiausios galimos grėsmės – operacijos su grynaisiais pinigais ir kriptoturtu. Lietuvos bankas jau visiems Lietuvos finansų rinkos dalyviams išplatino priminimą apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, taip pat ragina atsisakyti teikti paslaugas subjektams, susijusiems su kriptoturtu, jeigu nėra galimybių išsiaiškinti, kas yra naudos gavėjai. 

Lietuvos centrinis bankas primena būtinybę stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, itin atidžiai vertinti sandorius su trečiosiomis šalimis, itin atsakingai rinkti, stebėti ir naujinti klientų pažinimo informaciją. Lietuvos bankas taip pat įspėja licencijuotus finansų rinkos dalyvius, kad gali būti bandymų siūlyti jungtis prie SWIFT analogiškų sistemų, kurias naudoja Rusija. To daryti nevalia ir, jeigu pasitaikytų tokių atvejų, jie nebūtų toleruojami.

Užkertamas kelias patekti į Lietuvos ir visos ES finansų rinką. Lietuvos bankas peržiūri turimus prašymus dėl licencijų, atsižvelgdamas į naujausias tarptautines sankcijas – bus atsisakoma išduoti atitinkamus leidimus, jeigu Lietuvos bankas aptiks finansų rinkos dalyvių kapitalo sąsajų su Rusija ar ketinimų teikti paslaugas Rusijoje registruotoms bendrovėms ir fiziniams asmenims ir dėl šių priežasčių kils pavojus finansų rinkos dalyvio veiklai, finansų sistemos stabilumui ir patikimumui ar kitiems viešiesiems interesams. Šiuo klausimu taip pat numatoma kreiptis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją.