Lietuvos bankas
2022-03-04
11

Lietuvos bankas inicijavo keturių, sąsajų su Rusija turinčių bendrovių atjungimą nuo savo mokėjimo sistemos CENTROlink, o kitiems šios sistemos netiesioginiams dalyviams rekomenduoja nevykdyti klientų, susijusių su Rusija, mokėjimų eurais per CENTROlink. 

Tokį sprendimą šalies centrinis bankas priėmė reaguodamas į Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą, į Europos Sąjungos ir kitų šalių tarptautines sankcijas Rusijai bei siekdamas užkirsti kelią bandymams jas apeiti.

Visiems per Lietuvos banką prie CENTROlink prisijungusiems finansų rinkos dalyviams rekomenduota nebeteikti mokėjimo paslaugų per CENTROlink Rusijoje registruotoms įmonėms, Rusijoje reziduojantiems jos piliečiams ir įmonėms, kuriose Rusijoje reziduojantys jos piliečiai turi kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį. Lietuvos bankas atkreipia finansų rinkos dalyvių dėmesį, kad kilus klausimų ar abejonių dėl atskirų atvejų ar aplinkybių, rekomenduojama kreiptis į Lietuvos banką išaiškinimo. 

Šiuo metu Lietuvos įmonių ir gyventojų atlikti mokėjimai su Rusija susijusiems subjektams sudaro apie 1 proc. visų atliktų mokėjimų vertės.

Atsižvelgęs į pasikeitusias aplinkybes, Lietuvos bankas iš naujo įvertino esamus sistemos naudotojus ir pradėjo keturių bendrovių, kurių naudos gavėjai (angl. Ultimate Beneficial Owner arba UBO) yra susiję su Rusija, atjungimo nuo CENTROlink procesą. Šios bendrovės neteks galimybės vykdyti mokėjimus bendroje mokėjimų eurais erdvėje (SEPA) per CENTROlink mokėjimo sistemą. 

Lietuvos bankas licencijuotiems finansų rinkos dalyviams per savo mokėjimo sistemą CENTROlink suteikia prieigą prie SEPA, leidžia vykdyti momentinius mokėjimus 7/24/365. Šiuo metu CENTROlink paslaugomis naudojasi 150 mokėjimo paslaugų teikėjų iš 18 Europos ekonominės erdvės šalių. Iš viso CENTROlink sistemoje per 2021 m. atlikta 186 mln. SEPA mokėjimų (per 2020 m. – 95 mln.), kurių vertė siekė 358 mlrd. Eur (per 2020 m.– 170 mlrd. Eur).