Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000434

Licencijų sąrašas:
Elektroninių pinigų įstaigos licencija ( galioja nuo: 2017-12-08 )

www.payswix.com

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Mėnulio g. 7, LT-04326, Vilnius

Adresas:
Vilniaus m. Lvivo g. 25-104, Vilnius

Mob. nr. +370 52075750

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2021-06-23 Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo 24 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 25 straipsnio 1 dalies 1 punktas, neteisingos informacijos Lietuvos bankui teikimas. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 16, 17 dalys, 11 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis, 12 straipsnio 3 dalis, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 3 dalies 1 punktas, 5 dalis, 16 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnis, 29 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai, 2 dalis, 3 dalies 4 punktas, 7 dalis. Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“, 4, 30 punktai, 31.3.4 papunktis.

Bauda : 350000 €