Lietuvos bankas
2021-10-07
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido reorganizuoti Revolut Payments UAB, pritarė Baltic Litigation Fund taisyklėms ir UAB „Lighthouse Residential Real Estate“ įstatams. 

Leista reorganizuoti Revolut Payments UAB
Atsižvelgdama į elektroninių pinigų įstaigos Revolut Payments UAB prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido reorganizuoti Revolut Payments UAB prijungiant ją prie specializuoto banko Revolut Bank UAB, kai pastarasis teisės aktų nustatyta tvarka įgis teisę teikti mokėjimo paslaugas.

Pritarta Baltic Litigation Fund taisyklėms
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į valdymo įmonės BLF Management, UAB, prašymą, pritarė šios bendrovės steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto uždarojo tipo investicinio fondo Baltic Litigation Fund taisyklėms.

Pritarta UAB „Lighthouse Residential Real Estate“ įstatams
Atsižvelgdama į UAB „Lighthouse Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba pritarė šios valdymo įmonės steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Lighthouse Residential Real Estate“ įstatams.

Viešojo sąrašo pakeitimai
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į elektroninių pinigų įstaigos GlobalNetint, UAB, prašymą, išbraukė jos tarpininkes Converta Digital Market S.R.L. ir PAYAPP DIGITAL, UAB, iš Viešojo elektroninių pinigų įstaigų sąrašo.