Lietuvos bankas
2021-09-03
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba neprieštaravo dėl elektroninių pinigų įstaigos ir vartojimo kredito davėjo įsigijimo sandorių, pritarė Jungtinės centrinės kredito unijos valdybos nario kandidatūrai, leido pakeisti dviejų investicinių fondų taisykles, priėmė kitus sprendimus.

Neprieštarauta dėl UAB „Simplex Payment Services“ įsigijimo
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad Nuvei grupės (Kanada) įmonės netiesiogiai įsigytų elektroninių pinigų įstaigą UAB „Simplex Payment Services“.

Neprieštarauta UAB CREDIT SERVICE įsigijimo sandoriui
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi Jungtinėje Karalystėje registruotų bendrovių prašymą, neprieštaravo, kad 4finance Holding Ltd., 4finance Group Ltd., Voya Prism Ltd, Koppela Limited ir Haneside Investments Limited netiesiogiai įgytų vartojimo kredito davėjos UAB CREDIT SERVICE įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Leista eiti Jungtinės centrinės kredito unijos valdybos nario pareigas  
Atsižvelgusi į Jungtinės centrinės kredito unijos prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido Mindaugui Raipai eiti šios centrinės kredito unijos valdybos nario pareigas.

Leido pakeisti „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ prašymą, leido pakeisti jos valdomo uždarojo tipo privačiojo kapitalo investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles. 

Leido pakeisti „Nextury Technology Fund“ taisykles
Atsižvelgusi į valdymo įmonės UAB „Synergy finance“ prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido pakeisti šios bendrovės valdomo specialiojo atvirojo tipo kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto „Nextury Technology Fund“ taisykles.

Leista netaikyti nenumatytų atvejų mechanizmo
Į Lietuvos banką kreipėsi Revolut Payments UAB, Lietuvos centrinė kredito unija ir jos narės kredito unijos prašydamos, kad joms nebūtų nustatomas su atvirąja bankininkyste susijęs reikalavimas.

Pagal teisės aktus (direktyvą, ją įgyvendinantį įstatymą bei papildantį reglamentą) mokėjimo paslaugų teikėjai per atvirojo ryšio sąsają (angl. Application Programming Interface, API) privalo suteikti saugią ir patikimą prieigą kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams (pvz., mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoms), kad klientams jie galėtų teikti mokėjimo inicijavimo, sąskaitos informacijos ir kitas paslaugas. Nenumatytų atvejų mechanizmas yra atsarginė sąsaja, skirta naudoti tik tada, kai neveikia pagrindinė sąsaja. Reglamente yra nustatyta pareiga įdiegti tokį mechanizmą, tačiau taip pat sakoma, kad priežiūros institucija (šiuo atveju Lietuvos bankas) turi teisę atleisti mokėjimo paslaugų teikėjus nuo šios pareigos, jeigu jų atvirojo ryšio sąsajos atitinka visas Reglamente nurodytas sąlygas, išaiškintas Europos bankininkystės institucijos gairėse. 

Lietuvos bankas išsamiai išnagrinėjo pateiktą informaciją ir nustatė, kad minėti rinkos dalyviai yra parengę atvirojo ryšio sąsajas, skirtas mokėjimo inicijavimo, sąskaitos informacijos ir lėšų pakankamumo patvirtinimo paslaugoms, ir jų atvirojo ryšio sąsajas atitinka visas Reglamente nurodytas sąlygas. Atsižvelgęs į visas aplinkybes, centrinis bankas leido Revolut Payments UAB, Lietuvos centrinei kredito unijai ir jos narėms kredito unijoms netaikyti nenumatytų atvejų mechanizmo.

Viešųjų sąrašų pakeitimai
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į elektroninių pinigų įstaigos GlobalNetint, UAB, prašymą, išbraukė jos tarpininką Moneynetint Ltd iš Elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų sąrašo.