Lietuvos bankas
2021-06-25
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymų pažeidimus skyrė baudą ir įpareigojimus GlobalNetint, UAB, atsižvelgė į UAB „Novus Asset Management“ prašymus ir įrašė UAB „Finbro“ į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Už įstatymų pažeidimus – bauda ir įpareigojimai GlobalNetint, UAB
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba atliko elektroninių pinigų įstaigos GlobalNetint, UAB, patikrinimą ir nustatė daugybinių įstatymų pažeidimų, už kuriuos skyrė 350 tūkst. Eur baudą ir apribojo jos veiklą. 

Atsižvelgęs į visas aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė GlobalNetint, UAB, piniginę baudą ir laikinai, kol pašalins pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, uždraudė pradėti dalykinius santykius su klientais, kurių veikla susijusi su didesne pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika. Be to, bendrovė laikinai neteko teisės leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas tam tikrų teritorijų klientams. 

Konstatuota, kad bendrovė pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus – netinkamai vertino klientų keliamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, ne visais atvejais užtikrino, kad klientų tapatybės nustatymas nuotoliniu būdu atitiktų teisės aktų reikalavimus. 

GlobalNetint, UAB, tikrindama klientų pateiktus dokumentus ir informaciją apie naudos gavėjus, ne visais atvejais rėmėsi patikimo ir nepriklausomo šaltinio informacija. Bendrovė taip pat nebuvo įdiegusi tinkamų procedūrų, skirtų nustatyti, ar klientas ir naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys. 

Lietuvos banko atlikto patikrinimo metu buvo nustatyta, kad GlobalNetint, UAB, neužtikrino, kad didesnės rizikos grupės klientams būtų taikomos sustiprinto tapatybės nustatymo priemonės, neatnaujino klientų pažinimo informacijos, netinkamai vykdė nuolatinę klientų dalykinių santykių ir operacijų stebėseną. Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad bendrovės įdiegtos vidaus kontrolės procedūros ne visais atvejais užtikrino tinkamą tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių reikalavimų įgyvendinimą.

Be to, paaiškėjo, kad GlobalNetint, UAB, pažeidė Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, kadangi netinkamai saugojo savo klientų lėšas. Bendrovė, klientų lėšų apsaugai pasirinkusi atskyrimo būdą, privalo jas laikyti Lietuvos ar kitų Europos Sąjungos valstybių kredito įstaigose, centriniuose bankuose arba investuoti į saugų, likvidųjį ir mažos rizikos turtą. GlobalNetint, UAB, pažeidė minėto įstatymo reikalavimus, kadangi dalį klientų lėšų laikė elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigose.

Taip pat nustatyta, kad bendrovė, 2020 m. kovo 31 d., birželio 30 d. ir rugsėjo 30 d. duomenimis, netenkino nuosavo kapitalo reikalavimo, kurio privaloma laikytis nuolat. Be to, ji Lietuvos bankui teiktose ataskaitose nurodė neteisingą informaciją apie sąskaitas, kuriose laikė klientų lėšas, klientų ir nuosavų lėšų sumas, nuosavo kapitalo poreikį.

Lietuvos bankas įpareigojo GlobalNetint, UAB, patikrinimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus pašalinti iki 2021 m. spalio 31 d. 

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.
 

Atsižvelgta į UAB „Novus Asset Management“ prašymus
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba atsižvelgė į valdymo įmonės UAB „Novus Asset Management“ prašymus: leido pakeisti šios bendrovės valdomo sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Strategic Fund“ taisykles, patvirtino specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „Novus Opportunity Fund“ taisykles ir leido pasirinkti depozitoriumą.

Viešojo sąrašo pakeitimai  
Atsižvelgusi į UAB „Finbro“ prašymą, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba įrašė šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.