Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000337

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

www.klaipedosku.lt

Įmonės kodas:
302574840

LEI kodas:
Čia galite pasitikrinti, ar įstaiga turi LEI kodą

Kategorija:
Kredito unija

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
S. Šimkaus g. 6, LT-92128, Klaipėda

Adresas:
S. Šimkaus g. 6, LT-92128, Klaipėda

Tel. Nr. (8 46) 41 07 10, Mob. nr. (8 645) 19 244, Faks. Nr. (8 46) 41 07 10

El. paštas:
[email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2013-11-08 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktai, 47 straipsnio 4 dalis, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 3.2, 4.1 papunkčiai