Lietuvos bankas
2013-11-08

Už teisės aktų pažeidimus įspėta Klaipėdos kredito unija; atšaukti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ veiklos apribojimai

Už teisės aktų pažeidimus įspėta Klaipėdos kredito unija

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo Klaipėdos kredito uniją už teisės aktų pažeidimus, nes, rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų duomenimis, kredito unija nevykdė kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvų.

Skiriant poveikio priemonę buvo atsižvelgta į tai, kad kredito unija ėmėsi veiksmų ir iki spalio 10 d. teisės aktų pažeidimus pašalino.

Atšaukti kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ veiklos apribojimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi tai, kad kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ iš esmės pašalino inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, atšaukė anksčiau šiai kredito unijai duotus raštiškus nurodymus.

2013 m. balandžio 30 d. Priežiūros tarnyba nurodė „Mėmelio taupomajai kasai“ nesudaryti didesnės kaip 30 tūkst. Lt vertės skolinimo sandorių, o indėlių, priimamų iš neprofesionalių rinkos dalyvių, palūkanų normas nustatyti pagal rinkos vidurkį.