Lietuvos bankas
2015-06-30
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi trijų kredito unijų – Palangos, Pajūrio ir „Mėmelio taupomoji kasa“ – prašymus ir susijusią medžiagą, sutiko, kad Palangos ir Pajūrio kredito unijos būtų reorganizuojamos jas prijungiant prie kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“.

Po reorganizavimo Palangos ir Pajūrio kredito unijos bus išregistruotos iš Juridinių asmenų registro, o jų teisės ir pareigos pereis kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“.

Kredito unijų pateiktuose dokumentuose nurodoma, kad susijungus trims minėtoms unijoms, bus sustiprintas kapitalas, užtikrintas valdymo efektyvumas, veiksmingiau bus valdoma rizika.

Siekiant reorganizuoti kredito unijas, joms reikalingas tiek priežiūros institucijos sutikimas, tiek leidimas jas reorganizuoti. Sprendimas dėl sutikimo išdavimo priimamas atsižvelgiant į sisteminės rizikos lygio vertinimo kriterijus. Sprendimas dėl leidimo reorganizuoti kredito unijas bus priimtas įvertinus reorganizavimo sąlygas ir priežiūros institucijos nustatytų reikalavimų laikymąsi. Kredito unijų reorganizavimas gali būti užbaigtas tik gavus priežiūros institucijos leidimą reorganizuoti kredito uniją.