Lietuvos bankas
2017-03-17
  • Fotolia_133191986_S_copyright.jpg
     
11

Lietuvos banko valdyba pripažino Pajūrio kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą kredito unijos licenciją, todėl ji neturi teisės teikti finansinių paslaugų. Lietuvos bankas kreipsis į Klaipėdos apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Pajūrio kredito unijai. Kredito unijos turto kokybės vertinimo rezultatai patvirtino, kad jai nepakanka kapitalo veikti saugiai, stabiliai ir patikimai. 

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi Pajūrio kredito unijos finansines ir priežiūrai skirtas ataskaitas, kitą surinktą medžiagą, nustatė, kad jos turtas yra mažesnis už įsipareigojimus. Dėl patirtų nuostolių kredito unijos kapitalas yra neigiamas, todėl ji pažeidžia licencijai išduoti taikomus reikalavimus, t. y. nėra pasirengusi saugiai ir patikimai teikti finansines paslaugas, nes nevykdo kapitalo pakankamumo, didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvų.

Rengdamasis šiemet numatytai kredito unijų sektoriaus reformai, kuria siekiama ilgalaikės ir tvarios sektoriaus raidos, Lietuvos bankas su nepriklausomais auditoriais įvertino visų veikiančių šalyje kredito unijų turto kokybę. Įvertinus Pajūrio kredito unijos turto kokybę, paaiškėjo, kad, atsižvelgiant į papildomą specialiųjų  atidėjinių turtui poreikį, jos perskaičiuotas kapitalas buvo neigiamas. 

Po turto kokybės vertinimo patikslinus balansinę ataskaitą, 2017 m. vasario 28 d. duomenimis, Pajūrio kredito unijos turtas sudarė 2,1 mln., o įsipareigojimai – 2,3 mln. eurų. Kredito unijos kapitalas buvo –0,2 mln. eurų (neigiamas), t. y. jos turtas 0,2 mln. eurų yra mažesnis už įsipareigojimus. 

Kredito unijos administracijos vadovas informavo Lietuvos banką, kad nėra realių galimybių atkurti stabilią ir patikimą kredito unijos veiklą, pajininkai tokių iniciatyvų nepasiūlė. Anksčiau finansiškai jai padėjusi Lietuvos centrinė kredito unija nusprendė neskirti naujos finansinės paramos iš stabilizacijos fondo.

Pagal turto dydį tai buvo šešiasdešimt pirma (iš 73) kredito unija Lietuvoje. Ji vienija 1 026 narius.

Kredito unijos pripažinimas nemokia yra draudžiamasis įvykis, todėl jos indėlininkams bus išmokamos indėlių draudimo išmokos. Draudimo išmokos Pajūrio kredito unijos indėlininkams bus mokamos ir apskaičiuojamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Pagal juos, įvykus draudžiamajam įvykiui, kompensuojama 100 proc. indėlio sumos, neviršijančios 100 tūkst. eurų. Išmoka klientui išmokama per 20 darbo dienų nuo draudžiamojo įvykio paskelbimo dienos (2017 m. kovo 17 d.). 

Pajūrio kredito unijos pajininkai papildomos informacijos gali kreiptis į administracijos vadovą tel. (8 46) 25 67 77 ar el. p. [email protected]. Daugiau apie indėlių draudimą sužinosite VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) arba telefonu (8 5) 213 5657. Informaciją apie Lietuvos banko sprendimą galite sužinoti nemokama informacine telefono linija 8 800 50 500 ir interneto svetainėje (http://www.lb.lt).