Lietuvos bankas
2016-12-07
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi, kad Pajūrio kredito unija nevykdo su kapitalu susijusių veiklos riziką ribojančių normatyvų, nusprendė taikyti jai poveikio priemonę – paskirti laikinąjį atstovą veiklos priežiūrai. Juo taps Lietuvos centrinė kredito unija, ji Pajūrio kredito unijos veiklą prižiūrės iki 2017 m. balandžio 30 d. Kredito unijos valdyba ir vadovai turės gauti laikinojo atstovo priežiūrai sutikimą dėl svarbiausių su kredito unijos veikla susijusių sprendimų.

Pajūrio kredito unija saugią ir patikimą kredito unijų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus padaro ne pirmą kartą, Lietuvos bankas šiai unijai yra taikęs poveikio priemones: 2013 m. pabaigoje buvo nušalinti jos vadovai ir apriboti skolinimo sandoriai.

Pajūrio kredito unija įpareigota iki 2017 m. kovo 31 d. užtikrinti veiklos riziką ribojančių – kapitalo pakankamumo, didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui – normatyvų vykdymą.