Lietuvos bankas
2017-05-31
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštaravo elektroninių pinigų įstaigos UAB „Libera exosculatio“ įsigijimui, akcinei bendrovei „Šiaulių bankui“ leido įregistruoti banko įstatų pakeitimą, pagal kurį didinamas banko įstatinis kapitalas, patvirtino bendrovės AB „Civinity“ bazinį prospektą.

Neprieštarauta UAB „Libera exosculatio“ įsigijimui
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad Maltoje registruota Choice Europe Ltd. įsigytų 100 proc. elektroninių pinigų įstaigos UAB „Libera exosculatio“ akcijų ir jų suteikiamų balsavimo teisių. Numatoma, kad po įsigijimo UAB „Libera exosculatio“ plėstų savo veiklą ir siūlytų mokėjimo paslaugas ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos įmonėms, taip pat fiziniams asmenims.

Sprendimas dėl „Šiaulių banko“ įstatų pakeitimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido akcinei bendrovei „Šiaulių bankas“ įregistruoti banko įstatų pakeitimą, pagal kurį banko įstatinis kapitalas didinamas iki 131,4 mln. Eur. Toks sprendimas buvo patvirtintas „Šiaulių banko“ 2017 m. kovo 30 d. įvykusiame eiliniame visuotiniame banko akcininkų susirinkime.

Įpareigojimai Palangos kredito unijai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad, pateiktų ataskaitų duomenimis, Palangos kredito unija nevykdo kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvų, įpareigojo ją ne vėliau kaip iki š. m. birželio 30 d. visuotiname narių susirinkime apsvarstyti klausimą dėl kredito unijos kapitalo stiprinimo priemonių. Kartu kredito unija buvo įpareigota iki minėtos datos įvertinti, kiek realiai sumažėjo jos už skolas perimto turto vertė.

Patvirtintas AB „Civinity“ bazinis prospektas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „Civinity“ bazinį prospektą ˗ bendrovė numato išleisti iki 10 mln. eurų bendros nominaliosios vertės obligacijų emisiją dalimis. Kiekviena dalis bus platinama pagal iš anksto paskelbtas galutines sąlygas. Obligacijos būtų viešai siūlomos Lietuvoje ir įtrauktos į prekybą AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje. Siūlymo tarpininkas ˗ UAB FMĮ „Orion Securities“. AB „Civinity“ nuo 2008 m. veikia kaip kontroliuojančioji bendrovė, vienijanti 25 bendroves Lietuvoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Rusijoje ir siūlanti paslaugas nekilnojamojo turto objektų valdymo, techninės priežiūros ir eksploatacijos srityse.

Priežiūros tarnyba primena, kad prospekto patvirtinimas neužtikrina jame pateiktos informacijos teisingumo ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.

Leista rinkti Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos narius
Atsižvelgdama į Lietuvos centrinės kredito unijos prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Gintarę Subačiūtę ir Egidijų Žaltauską rinkti Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos nariais.

Pritarta „Gjensidige“ kandidatūrai į valdybos narius
Atsižvelgdama į akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Mariaus Kongsgardeno kandidatūrai į šios draudimo bendrovės valdybos nario pareigas.

UAB „PROCENTAS“ įrašytas į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „PROCENTAS“ prašymą, nusprendė įrašyti šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą. Praėjusių metų spalį ji buvo įrašyta į Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą.