Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000009

Įmonės kodas: 110057869

LEI kodas: 259400YE6518PP6M4W52

Licencijų sąrašas:
Draudimo veiklos licencija ( galioja nuo: 1993-07-30 )

Administracijos vadovas (-ė): Marius Jundulas

Kategorija: LR licencijuota draudimo įmonė

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 279 00 07, Faks. Nr. (8 5) 279 00 19

El. paštas: [email protected]

Nuoroda į priklausomų tarpininkų sąrašą: www.gjensidige.lt/apie-mus/tarpininkai

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2016-07-20 ne gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2020-06-03 ne gyvybės draudimas Kita
2017-04-04 ne gyvybės draudimas Kita
2019-05-22 ne gyvybės draudimas Netinkamas informacijos atskleidimas, reklama
2017-07-20 ne gyvybės draudimas Kita
2018-08-08 ne gyvybės draudimas Kita
2019-01-23 ne gyvybės draudimas Kita
2017-09-06 ne gyvybės draudimas Kita
2017-09-06 ne gyvybės draudimas Kita
2016-06-29 ne gyvybės draudimas Kita
2016-05-25 ne gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2017-08-30 ne gyvybės draudimas Kita
2020-04-15 ne gyvybės draudimas Kita
2019-05-02 ne gyvybės draudimas Kita
2018-08-08 ne gyvybės draudimas Kita
2020-02-27 ne gyvybės draudimas
2017-12-20 ne gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2018-02-14 ne gyvybės draudimas Kita
2018-11-07 ne gyvybės draudimas Kita
2020-04-08 ne gyvybės draudimas Kita
2019-01-16 ne gyvybės draudimas Kita
2018-08-08 ne gyvybės draudimas Kita
2020-06-10 ne gyvybės draudimas
2019-03-20 ne gyvybės draudimas
2020-01-15 ne gyvybės draudimas
2018-05-23 ne gyvybės draudimas
2018-02-21 ne gyvybės draudimas Kita
2020-04-29 ne gyvybės draudimas Kita
2018-03-07 ne gyvybės draudimas Kita
2017-03-01 ne gyvybės draudimas Kita
2019-01-03 ne gyvybės draudimas
2019-12-18 ne gyvybės draudimas
2017-10-06 ne gyvybės draudimas Kita
2017-09-20 ne gyvybės draudimas Kita
2018-08-22 ne gyvybės draudimas
2016-06-08 ne gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2018-12-19 ne gyvybės draudimas
2018-09-12 ne gyvybės draudimas Kita
2019-07-31 ne gyvybės draudimas Kita
2019-05-22 ne gyvybės draudimas Kita
2019-03-06 ne gyvybės draudimas
2019-03-13 ne gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2016-12-07 ne gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2017-10-11 ne gyvybės draudimas Kita
2016-07-27 ne gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2019-07-10 ne gyvybės draudimas
2020-04-08 ne gyvybės draudimas
2018-10-17 ne gyvybės draudimas
2019-03-27 ne gyvybės draudimas
2019-07-10 ne gyvybės draudimas
2018-01-31 ne gyvybės draudimas Kita
2020-01-15 ne gyvybės draudimas
2018-11-28 ne gyvybės draudimas
2017-08-16 ne gyvybės draudimas Kita
2019-03-13 ne gyvybės draudimas
2019-09-18 ne gyvybės draudimas Kita
2016-07-20 ne gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2017-08-09 ne gyvybės draudimas Kita
2018-03-07 ne gyvybės draudimas Kita
2019-10-09 ne gyvybės draudimas
2018-09-19 ne gyvybės draudimas
2017-08-02 ne gyvybės draudimas Kita
2016-08-24 ne gyvybės draudimas Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2018-04-18 ne gyvybės draudimas
2018-01-10 ne gyvybės draudimas Kita
2017-01-04 ne gyvybės draudimas Kita
2020-07-01 ne gyvybės draudimas Kita
2019-02-20 ne gyvybės draudimas
2018-11-28 ne gyvybės draudimas
2020-05-06 ne gyvybės draudimas
2020-02-12 ne gyvybės draudimas
2017-12-13 ne gyvybės draudimas Kita
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2015-02-12 Draudimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalis, Metodikos draudimo techninių atidėjinių dydžiams apskaičiuoti, patvirtintos Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. N-117, 2, 26, 32 ir 37 punktai, Privalomųjų nurodymų draudimo ir perdraudimo įmonių skaidriam, patikimam ir apdairiam valdymui, patvirtintų Draudimo priežiūros komisijos 2009 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. N-211, 26, 33, 40, 42 ir 45 punktai

Įspėjimas