Lietuvos bankas
2016-05-12
11

UADBB „PANDA Insurance“ gali tęsti veiklą; neprieštarauta dėl AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ įsigijimo; leista tapti AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nariais; suderintas akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ įstatų pakeitimas; leista pakeisti nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund III“ taisykles

UADBB „PANDA Insurance“ gali tęsti veiklą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atšaukė anksčiau UADBB „PANDA Insurance“ pritaikytą poveikio priemonę – draudimo brokerių įmonės veiklos licencijos sustabdymą.

UADBB „PANDA Insurance“ gali tęsti veiklą, nes Priežiūros tarnybai pateikė galiojantį profesinės civilinės atsakomybės draudimo liudijimą. 

Neprieštarauta dėl AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ įsigijimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AS „Latvijas Centralais depozitarijs“ prašymą ir susijusią medžiagą, neprieštarauja, jog ši bendrovė įsigytų tokią AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, kad AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ taptų AS „Latvijas Centralais depozitarijs“ patronuojamąja įmone.

Leista tapti AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nariais

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Dariui Šulniui ir Martynui Česnavičiui tapti AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nariais.

Suderintas akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ įstatų pakeitimas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ įstatų pakeitimas dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 13 mln. iki 22,95 mln. Eur yra suderintas.

Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme nustatyta, kad draudimo įmonės įstatai, keičiami dėl įstatinio kapitalo padidinimo ar sumažinimo, priežiūros institucijos nustatyta tvarka privalo būti suderinti su priežiūros institucija prieš draudimo įmonei pateikiant informaciją apie pakeitimus Juridinių asmenų registrui.

Leista pakeisti nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund III“ taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „Lords LB Asset Management“ valdomo uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund III“ taisykles.

UAB „Lords LB Asset Management valdo 5 specialiuosius, 6 informuotiesiems investuotojams skirtus ir 1 profesionaliesiems investuotojams skirtą investicinį fondą.