Bank of Lithuania

Authorization code:
LB000009

List of licenses:
Insurance activity licence ( valid from: 1993-07-30 )

www.gjensidige.lt

Company code:
110057869

LEI code:
259400YE6518PP6M4W52

Category:
Lithuanian insurance undertakings

Country:
Lithuania

Correspondence address:
Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius

Address:
Žalgirio g. 90, LT-09303, Vilnius

Ph. (8 5) 279 00 07, Fax. (8 5) 279 00 19

Email address:
[email protected]

Link to the list of tied intermediaries:
www.gjensidige.lt/apie-mus/tarpininkai

Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure
2015-02-12 Draudimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalis, Metodikos draudimo techninių atidėjinių dydžiams apskaičiuoti, patvirtintos Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. N-117, 2, 26, 32 ir 37 punktai, Privalomųjų nurodymų draudimo ir perdraudimo įmonių skaidriam, patikimam ir apdairiam valdymui, patvirtintų Draudimo priežiūros komisijos 2009 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. N-211, 26, 33, 40, 42 ir 45 punktai