Lietuvos bankas
2016-06-09
11

Vartojimo kredito gavėjų vertinimo tvarkoje numatytos išimtys; pakeista ADB „Gjensidige“ draudimo veiklos licencija;  

Vartojimo kredito gavėjų vertinimo tvarkoje numatytos išimtys

Vartojimo kredito davėjai ir toliau turės laikytis Lietuvos banko nustatytos vadinamosios 40 proc. taisyklės, pagal kurią vartojimo kreditas vartotojui negali būti suteikiamas, jeigu jis vidutiniškai per mėnesį visiems įsipareigojimams finansų įstaigoms dengti turėtų skirti daugiau nei 40 proc. tvarių savo pajamų. Tačiau numatyta išimtis, kai gali būti taikomas ir didesnis vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų ir įsipareigojimų santykio dydis, t. y. kai vartojimo kredito davėjas arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius turi pagrįstų ir pakankamų įrodymų, kad konkrečiu atveju didesnio dydžio taikymas nepažeidžia atsakingojo skolinimo reikalavimų.

Taip pat įtvirtinta keturių paskutinių mėnesių vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų vidurkio taikymo išimtis ir nustatyta, kad kito laikotarpio tvarių pajamų vidurkis gali būti taikomas tais atvejais, kai vartojimo kredito davėjas arba tarpusavio skolinimo platformos operatorius turi pagrįstų ir pakankamų įrodymų, kad konkrečiu atveju kito laikotarpio vartojimo kredito gavėjo pajamos gali būti laikomos tvariomis ir atitinkamo laikotarpio taikymas nepažeidžia atsakingojo skolinimo reikalavimų.

Tokius Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų pakeitimus priėmė Lietuvos banko valdyba. Šie vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo tvarkos pakeitimai padaryti atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, pagal kurį kai kurie Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų reikalavimai turėjo būti patikslinti.

Vartojimo kredito teikimo veiklos priežiūrą Lietuvos bankas pradėjo tik nuo 2012 m. sausio 1 d. vykdydamas Seimo priimtą įstatymą dėl visos finansų rinkos priežiūros konsolidacijos vienose rankose. Po vartojimo kredito davėjų patikrinimų ir išsamios jų veiklos analizės tapo aišku, kad būtina tobulinti priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus, siekiant užtikrinti atsakingojo skolinimo praktiką ir sumažinti vis didėjusias socialines problemas, kurias sukelia neatsakingas skolinimas ir skolinimasis. Siekdamas atsakingesnio vartojimo kredito davėjų veiklos reguliavimo, Lietuvos bankas  priėmė Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatus.

Pakeista ADB „Gjensidige“ draudimo veiklos licencija

Lietuvos banko valdyba pakeitė akcinės draudimo bendrovės (ADB) „Gjensidige“ turėtą draudimo veiklos licenciją, suteikiant teisę vykdyti sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo bei bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės atliekant įmonių bankroto procedūras privalomojo draudimo veiklą.

Licencija pakeista ADB „Gjensidige“ prašymu. Nuo 2015 m. kovo 1 d. UAB DK „PZU Lietuva“ pasikeitus pavadinimą ir teisinę formą į ADB „Gjensidige“, ADB „Gjensidige“ veikia UAB DK „PZU Lietuva“ draudimo veiklos licencijos pagrindu.