Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000374

Licencijų sąrašas:
Reguliuojamos rinkos licencija

www.nasdaqbaltic.com

Įmonės kodas:
110057488

LEI kodas:
549300JGFH6L45DLE408

Kitos šalies suteiktas kodas:
549300JGFH6L45DLE408

Kategorija:
Vertybinių popierių birža

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Verslo centras k29, Konstitucijos pr. 29,, LT-08105, Vilnius

Adresas:
Verslo centras k29, Konstitucijos pr. 29,, LT-08105, Vilnius

Tel. Nr. +370 5 253 1400

El. paštas:
[email protected]