Lietuvos bankas
2022-04-13
11

Lietuvos bankas, atsižvelgęs į AB „Linas“ akcininkės ir oficialaus siūlymo teikėjos UAB „Verslo dizainas“ prašymą, patvirtino jos pateiktus privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo cirkuliarus, skirtus AB „Linas“ paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, siekiant išbraukti AB „Linas“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje ir įgyvendinant oficialų siūlymą dėl 2006 m. įgytos AB „Linas“ kontrolės. 

Už vieną paprastąją vardinę AB „Linas“ akciją, siekiant akcijas išbraukti iš prekybos AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje, bus mokama 0,20 Eur. Oficialaus siūlymo teikėjas oficialaus siūlymo kainą nustatė įvertinęs AB „Linas“ finansinius rodiklius ir juos palyginęs su kitų Nasdaq Baltic vertybinių popierių biržoje kotiruojamų panašią veiklą vykdančių bendrovių rodikliais. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis – 30 dienų.

Už vieną paprastąją vardinę AB „Linas“ akciją, įgyvendinant oficialų siūlymą dėl 2006 m. įgytos AB „Linas“ kontrolės, bus mokama 0,226 Eur. Tokia oficialaus siūlymo kaina buvo nustatyta 2012 m. Kauno apygardos teismo sprendime. Atsižvelgiant į tai, kad pareiga supirkti bendrovės akcijas atsirado 2006 m. liepos 11 d., šiuo oficialiu siūlymu pasinaudoti galės tik tie AB „Linas“ akcininkai, kurie turėjo bendrovės akcijų 2006 m. liepos 11 d. ir jas tebeturi. Oficialaus siūlymo įgyvendinimo laikotarpis – 14 dienų.

Pranešimas Nasdaq vertybinių popierių biržoje