Reguliuojamos rinkos licencija

Nr. 1 Data 1993-05-11
Įmonės informacija
Pavadinimas AB Nasdaq Vilnius
Įmonės kodas 110057488
Sprendimo priėmėjas
Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
.
Paslauga Data Sprendimo nr. Suteikė
užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir vykdyti vidaus kontrolę 1993-05-11 25-7 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
organizuoti prekybą finansinėmis priemonėmis, jų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje, kotiravimą, saugų ir veiksmingą sandorių sudarymą bei atsiskaitymus 1993-05-11 25-7 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
skatinti sąžiningą prekybą finansinėmis priemonėmis ir siekti užkirsti kelią manipuliavimui rinka ir kitiems nesąžiningiems veiksmams 1993-05-11 25-7 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
skleisti informaciją, leidžiančią užtikrinti ikiprekybinio ir poprekybinio skaidrumo reikalavimų, taikomų reguliuojamai rinkai, laikymąsi 1993-05-11 25-7 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija

VILNIUS