Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000337

Įmonės kodas: 302574840

Licencijų sąrašas:
Kredito unijos licencija

Administracijos vadovas (-ė): Marius Kaminskas

Kategorija: Kredito unija

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Rūtų g. 4 / Alyvų g. 2, LT-91208, Klaipėda

Adresas korespondencijai gauti:
S. Šimkaus g. 6, LT-92128, Klaipėda

Tel. Nr. (8 46) 41 07 10, Mob. nr. (8 645) 19 244, Faks. Nr. (8 46) 41 07 10

El. paštas: [email protected]

Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2013-11-08 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktai, 47 straipsnio 4 dalis, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 3.2, 4.1 papunkčiai

Įspėjimas