Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas:
LB000474

Licencijų sąrašas:
Specializuoto banko licencija ( galioja nuo: 2018-10-05 )

www.manounija.lt

Įmonės kodas :
112043081

Kategorija:
LR licencijuotas specializuotas bankas

Šalis:
Lietuvos Respublika

Adresas korespondencijai gauti:
Pušų g. 10, LT-08120, Vilnius

Adresas:
S. Moniuškos g. 27-1, LT-08115, Vilnius

Tel. Nr. (8 5) 240 9389, Mob. nr. (8 615) 53 694, Faks. Nr. (8 5) 231 3681

El. paštas:
[email protected]

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2018-12-05 KREDITAVIMO PASLAUGOS Kita
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2012-05-09 Kredito unijų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, 32 straipsnio 2 dalis, 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 48 straipsnis, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 3, 7, 11 punktai, 16.4.1 papunktis, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4 punktas, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 16, 18, 20, 21 punktai, 7.2 papunktis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 39.2 papunktis

Įspėjimas