Lietuvos bankas
2020-11-19
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba priėmė sprendimą vadovautis Europos bankininkystės institucijos gairėmis dėl įstaigų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, leido eiti pareigas AB „Mano bankas“ pateiktam kandidatui, UAB „Saldo Finance“ įrašyta į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą ir neprieštaravo UAB Tauragės butų ūkio įsigijimui. 

Vadovausis Europos bankininkystės institucijos gairėmis dėl įstaigų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Gairėmis dėl įstaigų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis (EBA/GL/2018/04). Jose nustatytų rekomendacijų laikytis ir jomis vadovautis turėtų Lietuvoje įsteigti bankai, užsienio bankų, licencijuotų ne Europos Sąjungos valstybėse, filialai ir centrinės kredito unijos.

Gairėse išdėstyti bendri organizaciniai reikalavimai, metodikos ir procesai, susiję su bankų atliekamo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais, atsižvelgiant į kapitalo pakankamumą ir rizikos valdymą, jos apima reikalavimus tokioms veiklos rizikoms, kaip pakeitimo vertybiniais popieriais, su elgesiu susijusių bylinėjimosi išlaidų, palūkanų normų ir skolinimosi užsienio valiuta.   

Leista eiti pareigas 
Atsižvelgusi į AB „Mano bankas“ prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido Povilui Sadaunykui eiti AB „Mano bankas“ administracijos vadovo pareigas.

UAB „Saldo Finance“ įrašyta į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą 
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Saldo Finance“ prašymą, įrašė šią bendrovę į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Leista įsigyti UAB Tauragės butų ūkis
Lietuvos bankas gavo UAB „Daimeros investicijos“ prašymą dėl mokėjimo įstaigos UAB Tauragės butų ūkio įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad UAB „Daimeros investicijos“ įsigytų UAB Tauragės butų ūkį.