Lietuvos bankas
2022-04-12
11

Leido įsigyti dalį UAB „Bendras finansavimas“
Lietuvos bankas gavo UAB „LTU INVEST“ ir fizinio asmens prašymus dėl vartojimo kredito davėjos, tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo platformos operatorės UAB „Bendras finansavimas“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Lietuvos bankas pritarė akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu UAB „LTU INVEST“ tiesiogiai, o fizinis asmuo – netiesiogiai įgytų UAB „Bendras finansavimas“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“ suteikta alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės licencija
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į UAB „CAPITALICA ASSET MANAGEMENT“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, suteikė šiai bendrovei alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės licenciją, leisiančią valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, įskaitant profesionaliesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

Leido eiti European Merchant Bank valdybos nario pareigas 
Atsižvelgęs į European Merchant Bank UAB prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Eugenijui Preikšai eiti šio specializuoto banko valdybos nario pareigas. 

Pritarė VIRITAWA Development Fund taisyklėms
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto nekilnojamojo turto investicinio fondo VIRITAWA Development Fund taisyklėms.

Bauda UAB „Rebellion Fintech Services“
Už tai, kad, 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, elektroninių pinigų įstaiga UAB „Rebellion Fintech Services“ nevykdė jai taikomų nuosavo kapitalo reikalavimų ir pažeidė Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą, Lietuvos bankas skyrė bendrovei 2 000 Eur baudą.

Leido eiti AB „Mano bankas“ Vidaus audito tarnybos vadovės pareigas 
Atsižvelgęs į AB „Mano bankas“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Agnietei Vorauskaitei-Kliacevičienei eiti šio specializuoto banko Vidaus audito tarnybos vadovės pareigas. 

Pritarė prašymui dėl dalies UAB „mogo LT“ įsigijimo  
Lietuvos bankas gavo Latvijoje registruotų AS „Mogo Eastern Europe“ ir AS Eleving Vehicle Finance prašymus dėl UAB „mogo LT“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalies įsigijimo. Įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė akcijų įsigijimo sandoriui, kurio pagrindu AS „Mogo Eastern Europe“ tiesiogiai, o AS Eleving Vehicle Finance – netiesiogiai įgytų UAB „mogo LT“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 20 proc.

Leido eiti Medicinos banko Vidaus audito tarnybos vadovės pareigas 
Atsižvelgęs į uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Linai Butkevičienei eiti Vidaus audito tarnybos vadovės pareigas. 

Pritarė „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, fondų taisyklių pakeitimams
Atsižvelgęs į „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, prašymą, Lietuvos bankas pritarė „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų taisyklių pakeitimams ir naujų steigiamų papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų taisyklėms.

Kredito unijai „Neris“ – poveikio priemonė
Lietuvos bankas atliko tikslinį kredito unijos „Neris“ patikrinimą, nustatė trūkumų vidaus kontrolės ir kredito rizikos valdymo srityse ir viešai paskelbė apie nustatytus pažeidimus. Nustatytus trūkumus kredito unija jau pašalino.

Pritarė UAB Victory Development V įstatams
Lietuvos bankas pritarė valdymo įmonės UAB „Victory Funds“ steigiamos uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB Victory Development V įstatams.