Lietuvos bankas

[[#ex]]

Skolinimas ir kitos susijusios paslaugos 

  • Vartojimo kreditas, įskaitant kredito liniją
  • Kreditas, kurio grąžinimas užtikrinamas įkeičiant nekilnojamąjį turtą
  • Tarpusavio skolinimo platformos administravimas
  • Sutelktinio finansavimo platformos administravimas

Skolinimo ir kitų susijusių paslaugų teikėjų palyginimas: paslaugos

Teikiama paslauga / finansų rinkos dalyvis

Bankas*

Specializuotas bankas*

Vartojimo kredito davėjas

Kredito davėjas

Tarpusavio skolinimo platformos operatorius

Sutelktinio finansavimo platformos operatorius

Finansų patarėjo įmonė

Finansų maklerio įmonė (A–C kategorijos)

Vartojimo kreditas

+

+

+

-

-

-

-

-

Hipoteka užtikrintas vartojimo kreditas

+

+

-

+

-

-

-

-

Tarpusavio skolinimo platformos administravimas

+

-

-

-

+

-

-

-

Sutelktinio finansavimo platformos administravimas

+

-

-

-

 

+

+

+

Klientų lėšų operacijos

+

+

-

-

-**

-**

-

+

* Bankas yra kredito įstaiga, kuri teikia dvi pagrindines paslaugas – priima indėlius ar kitas grąžintinas lėšas ir teikia kreditus. Kiekvienas verslo modelis, nepatenkantis į tradicinės kredito įstaigos sąvokos apibrėžtį, kiekvienu atveju yra vertinamas atskirai, todėl banko licencijos siekiantis rinkos dalyvis privalo šį siekį pagrįsti.

** Įgydamas klientų lėšų, platformos operatorius privalo gauti mokėjimo įstaigos ar elektroninių pinigų įstaigos licenciją arba sudaryti sutartį su kitu mokėjimo paslaugų teikėju.


Skolinimo ir kitų susijusių paslaugų teikėjų palyginimas: pagrindiniai reikalavimai

Reikalavimas/ finansų rinkos dalyvis

Bankas / specializuotas bankas

Vartojimo kredito davėjas

Kredito davėjas

Sutelktinio finansavimo platformos operatorius / tarpusavio skolinimo platformos operatorius

Finansų patarėjo įmonė

Finansų maklerio įmonė (A–C kategorijos)

Įstatinis kapitalas (nuosavos lėšos)

Bankams – 5 000 000 Eur

Specializuotiems bankams – 1 000 000 Eur

Netaikoma

Netaikoma

40 000 Eur

Draudimo reikalavimas

Nuo 50 000

iki 730 000 Eur

Licencijos mokestis

4 157 Eur

149 Eur

149 Eur

149 Eur

574 Eur

947 Eur

Priežiūros mokestis (maksimalus)

0,0153 % turto per metus

 

Iki 3 000 Eur

0,0125 % suteiktų ir negrąžintų kreditų per metus

Iki 2 700 Eur

Iki 391 Eur per metus

0,27 % turto per metus

 

Pertvarkymo mokestis (maksimalus)

0,0043 % turto per metus

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

Netaikoma

0,075 % pajamų per metus (taikoma tik A kategorijos įmonėms)

Vadovai ir privalomosios pozicijos

Generalinis direktorius, valdyba, stebėtojų taryba*, vidaus audito pareigūnas, specializuotas investavimo paslaugų skyrius, kitas pagrindines funkcijas atliekantys asmenys

Generalinis direktorius

Generalinis direktorius

Generalinis direktorius

Generalinis direktorius, valdyba*, atitikties pareigūnai, vidaus audito pareigūnas, kitas pagrindines funkcijas atliekantys asmenys

 

Generalinis direktorius, valdyba*, atitikties pareigūnai, vidaus audito pareigūnas, kitas pagrindines funkcijas atliekantys asmenys

 

Rizikos ribojimo reikalavimų lygis

Aukštas (išsamus vidaus taisyklių sąrašas, specifikacijos ir pan., kuriuos būtina pateikti, norint gauti licenciją). Vertinama bendradarbiaujant su ECB

Netaikoma, išskyrus pinigų plovimo prevencijos ir klientų pažinimo reikalavimus

Netaikoma, išskyrus pinigų plovimo prevencijos ir klientų pažinimo reikalavimus

Žemas (supaprastinta forma, trumpas vidaus taisyklių ir dokumentų, kuriuos būtina pateikti, norint gauti licenciją, sąrašas)

Žemas(supaprastinta forma, trumpas vidaus taisyklių ir dokumentų, kuriuos būtina pateikti, norint gauti licenciją, sąrašas)

Vidutinis (išsamus vidaus taisyklių sąrašas, specifikacijos ir pan., kuriuos būtina pateikti, norint gauti licenciją).

Veiklos vykdymo reikalavimai

 

Visiems skolinimo paslaugas teikiantiems finansų rinkos dalyviams galioja tie patys ES ir nacionaliniai reikalavimai

 

 

Vertinimo laikotarpis

Iki 6 mėn. (gali būti pratęstas iki 12 mėn.)

Iki 30 darbo dienų (gali būti pratęstas iki 60 darbo dienų)

Iki 30 darbo d. (gali būti pratęstas iki 60 darbo d.)

Iki 30 darbo d. (gali būti pratęstas iki 60 darbo d.)

Iki 6 mėn. (gali būti pratęstas)

Iki 6 mėn. (gali būti pratęstas)

Kaip gauti licenciją

 

Daugiau informacijos čia

Daugiau informacijos čia

 

Daugiau informacijos čia ir čia

 

Daugiau informacijos čia

Daugiau informacijos čia

Visoje ES galiojanti licencija

+

-

-

-

-

+

* Stebėtojų tarybą ir valdybą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Generalinis direktorius ir valdybos nariai negali būti stebėtojų tarybos nariai. Generalinis direktorius gali būti valdybos narys. Daugiau nei pusei stebėtojų tarybos narių neleidžiama sudaryti darbo sutarties su įmone. Vadovai turi atitikti reputacijos reikalavimus ir turėti kvalifikaciją bei patirtį, reikalingą tinkamai atlikti šias pareigas.


Licencijavimo procesas

  1. Naujoko (pasirengimo teikti paraišką) etapas: susitikimai ir konsultacijos su Lietuvos banko ekspertais, siekiant įsitikinti, kad visi ateities planai atitinka įstatymų reikalavimus, ir pateiktų dokumentų bei jų turinio aptarimas.
  2. Paraiškos teikimas: Lietuvos bankas per 5 darbo dienas patikrina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai, ir, nenustatęs jokių trūkumų, priima paraišką nagrinėti.
  3. Paraiškos vertinimas: per 1–2 mėn. nuo paraiškos gavimo dienos Lietuvos bankas gali paprašyti pareiškėjo pateikti papildomos informacijos ar dokumentų. Tokiu atveju vertinimo terminas pratęsiamas.
  4. Sprendimas dėl licencijos išdavimo: įvertinęs pateiktus dokumentus, Lietuvos bankas priima sprendimą dėl licencijos išdavimo.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-29